Genbrugspladser

Skal du bestille et erhvervsklippekort til affald, så tryk her: Bestil affaldsklippekort erhverv

Husk at plæneklippere skal tømmes for olie og benzin inden de afleveres på genbrugsstationerne.

Genbrugspladserne er de naturlige knudepunker for os alle, når det handler om at få afleveret alle de forskellige affaldstyper, der ikke skal puttes ned i vores affaldsspande til restaffald. Derfor skal genbrugspladserne hele tiden være tidsvarende og effektive for at kunne betjene og lette kundernes arbejde med denne vigtige miljøopgave. Vi har genbrugspladser i Kerteminde, Langeskov og Munkebo, som tager imod alle former for affald, som ikke er endt i biospanden eller spanden til restaffald. Derudover har vi en række nærgenbrugsstationer fordelt ud over kommunen til papir og glas.

Det er utroligt vigtigt at, du så vidt muligt sorterer affald hjemmefra. Vi er alle vant til at sortere, når det handler om klassikere som papir og glas og pantflasker. Men meget andet affald kan også genbruges, når det er korrekt sorteret, og når du rammer den rette container på genbrugspladserne. Dåser, plast, træ og meget andet kan nemt genanvendes. Og så lidt som muligt bør brændes.

Korrekt sortering er absolut nødvendig fordi:

1) Mijøet lider under fejlsortering.

2) Fejlsorterede containere koster os sorteringsgebyr hos modtagestationerne - det vil din pengepung ikke takke dig for.

3) Alt, der brændes, koster os penge.

4) Pap, papir, metal mv. er ressourcer, som virksomheder i affaldsbranchen meget gerne vil aftage - til gavn for miljø og din pengepung.

Hvad kan vi gøre for at sende mindre til forbrænding:

For det første er det vigtigt at se på hvilke affaldstype vi har til brændbart:

1) Småt brændbart (under 1 meter)

2) Stort brændbart (over 1 meter)

Det store brændbart koster os et ekstra sorteringsgebyr, så smid ikke småt brændbart i denne container!

Hvad skal ikke i småt brændbart:

1) Pap og papir

2) Plast (hård og blød)

3) Glas og flasker

4) Jern og metal

5) Batterier

6) Farligt affald

Sjovt forsøg:

En af landets kommuner lavede et forsøg på en af deres genbrugsstationer, hvor de lavede en labyrint hen mod containeren med småt brændbart. Ved indgangen til labyrinten skulle affaldet fra traileren eller sækken hældes ud i en trillebør. Undervejs i labyrinten var opsat containere til de 6 ovenstående affaldstyper med en beskrivelse af, hvorfor de skulle heri.

Resultatet blev, at ca. 50% blev sorteret fra gennem labyrinten! Altså 50% blev ikke sendt til forbrænding. Moralen må være, at vi skal have lavet en labyrint hjemme i garagen, hen mod den sæk der indeholder småt brændbart til genbrugsstationen.

Kerteminde Forsyning A/S    Kohaven 12    5300 Kerteminde    Kundeservice: 70 25 33 33    ​E-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk
​ Vagttelefon (akutte henvendelser) Spildevand: 65 32 55 37    ​Vagttelefon (akutte henvendelser) Vand/varme: 21 24 51 50​