Seneste vandanalyser viser forbedret vandkvalitet

​Den seneste vandanalyse af drikkevandet i Kerteminde viser en halvering af indholdet af pesticidet desphenyl-chloridazon.


Da vi blev opmærksom på indholdet af pesticidet i drikkevandet, lukkede vi omgående de tre boringer, der havde det højeste indhold af pesticidet. Dette har bevirket, at indholdet er faldet fra 0,74 til 0,34 mikrogram pr. liter.


Halveringen af forekomsten er glædelig, men den tekniske grænseværdi på 0,1 mikrogram er stadig overskredet. Derfor arbejder vi fortsat tæt sammen med kommunen om en langvarig løsning.


Der har på intet tidspunkt været sundhedsmæssig risiko ved at drikke vand i Kerteminde. Den sundhedsmæssige grænseværdi er 240 mikrogram pr. liter. 


Se seneste vandanalyse her. 

Kerteminde Forsyning A/S    Kohaven 12    5300 Kerteminde    Kundeservice: 70 25 33 33    ​E-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk
​ Vagttelefon (akutte henvendelser) Spildevand: 65 32 55 37    ​Vagttelefon (akutte henvendelser) Vand/varme: 21 24 51 50​