Nye regler for finansiering af investeringer tvinger vand- og spildevandspriser op

​Forsyningen har løbende haft fokus på at holde priserne nede gennem effektiviseringer. Det har betydet, at priserne for vand og spildevand i Kerteminde Kommune længe har været nogle af de laveste og mest stabile på Fyn. Denne førerposition fortsætter på spildevandssiden, selvom 2018 byder på prishop.


Nye reguleringer fra statens side betyder, at vand- og spildevandsselskaber fremover i videst muligt omfang skal finansiere løbende investeringer via årets indtægter – og at der skal spares op til større investeringer. Og det er med at komme i gang, for reguleringerne begrænser samtidigt forsyningernes muligheder for at spare op år for år.


I 2018 skal en gennemsnitsfamilie på fire betale ca. 1.200 kroner mere for spildevandsafledning, mens der for vand skal betales ca. 300 kroner mere.


Direktør Michael Høj-Larsen forklarer: ”Stigende priser er aldrig rare for kunderne. Men det prishop, vi foretager nu, er nødvendigt. Hvis vi ikke allerede fra 2018 begynder at spare op, vil vi ikke kunne gennemføre de investeringer, der er nødvendige for at være en effektiv og miljørigtig forsyning."


Michael Høj-Larsen fortsætter: ”Vi kan se frem til store investeringer i fremtiden. For eksempel er ledningsnettet i Kerteminde meget gammelt. Gamle vandrør lækker en masse vand, mens gamle spildevandsrør presses af voldsomme skybrud. Overbelastede spildevandsrør betyder, at urenset spildevand trænger ud i naturen, og kældre bliver oversvømmet. Derfor skal vi fortsætte med at forny rørene. Vores vandværk fra 1970’erne er nedslidt og kan ikke imødekomme nye kvalitetskrav. Her slipper vi heller ikke for at foretage en stor investering. Endelig har vi fundet pesticidrester i drikkevandet. Afhængigt af, hvilken af vores løsninger på pesticidproblemet, der vælges, vil den sag alene betyde en investering i millionklassen”.


Læs den fulde pressemeddelelse ved at klikke her. Kerteminde Forsyning A/S    Kohaven 12    5300 Kerteminde    Kundeservice: 70 25 33 33    ​E-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk
​ Vagttelefon (akutte henvendelser) Spildevand: 65 32 55 37    ​Vagttelefon (akutte henvendelser) Vand/varme: 21 24 51 50​