Selvbetjening
Til forsiden
 

Erhverv 

 

Frivillig ordning for erhvervslivets adgang til Kerteminde Forsynings genbrugspladser i 2016:

Med den nye affaldsbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. januar 2013, kan erhvervsdrivende nu frivilligt tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge Kerteminde Forsynings genbrugspladser.

 

Sorteringsvejledning for erhvervsaffald: http://www.erhvervsaffald.info/


Generelt administrationsgebyr:

I følge den nye lov skal kommunerne beregne de omkostninger, som affaldsbehandling af erhvervslivet medfører, eksempelvis udarbejdelse af regulativer og affaldsplaner, samt administration af erhvervsaffaldsordninger vedrørende genbrugspladserne.

 

Gebyret for 2016 er: 386 kr. inklusiv moms.

 

Farligt affaldsgebyr:

Kerteminde kommune er medejer af MOTAS, www.motas.dk, som er et §60-selskab der tager sig af farligt affald. Medejerkommunerne udsender hvert år et administrationsgebyr til de erhvervsdrivende. Dette gebyr er for året 2016 på 100 kr. inklusiv moms. Gebyret opkræves af Kerteminde Forsyning A/S.

 

 

Hvem skal betale disse gebyrer:

Alle virksomheder der ikke fritages efter bilag 8 og 9, i affaldsbekendtgørelsen § 60, samt virksomheder med en dokumenteret årlig omsætning under 300.000 kr. Bemærk at gebyrerne ikke er en betaling for det eksakte forbrug af genbrugspladserne. Uanset om man er fritaget for disse gebyrer eller ej, skal der betales hvis man ønsker at anvende genbrugspladserne.

 

Fritagelse for det generelle administrationsgebyr:

Læs gældende affaldsbekendtgørelse her §60 omhandler fritagelsesreglerne.

Læs fritagelsesbilag 8 her:  Fritagelse ud fra Branchekode 0 - 1 ansat

Læs fritagelsesbilag 9 her:  Fritagelse ud fra Virksomhedsform 0 - ansat

Fritagelse for omsætning under 300.000 kr.

I de tilfælde, hvor virksomheden har en omsætning under 300.000 kr. men ikke er fritaget automatisk på baggrund af oplysninger fra Skat, kan virksomheden sende en ansøgning til Kerteminde Forsyning A/S for at blive fritaget pga. lav omsætning. Kerteminde Forsyning A/S fritager en virksomhed, hvis den dokumenterer en årlig omsætning under 300.000 kr. (ekskl. moms) for det indkomstår, der ligger 2 år før gebyråret. Nystartede virksomheder kan således ikke benytte denne mulighed. Ansøgningen skal følges af dokumentation for omsætning under 300.000 kr. f.eks. ved en kopi af regnskab og momsindberetning, hvoraf omsætningens størrelse kan ses eller beregnes. Det er en forudsætning for fritagelsen, at virksomheden IKKE er tilmeldt en eller flere indsamlingsordninger hos Kerteminde Forsyning A/S.

Ansøgning om fritagelse i henhold til ovenstående sendes til Kerteminde forsyning A/S.

 

Hvad koster det at bruge genbrugspladserne:

(Fra 2016 kan der kun afregnes for hele læs.)

 

Affald kan afleveres gratis, hvis læsset kun indeholder type 0

Køretøj:

 

Type 1

 

 Personbil/stationcar

 


87,00 kr.

Kassevogn/pickup

 


87,00 kr.

Ladbil/lille traktor + vogn

 


245,00 kr.

Trailer, lille

 


87,00 kr.

Boogie trailer

 


87,00 kr.

 

Køretøj:

 

Type 2

 

 Personbil/stationcar

 


235,00 kr.

Kassevogn/pickup

 


235,00 kr.

Ladbil/lille traktor + vogn

 


687,00 kr.

Trailer, lille

 


235,00 kr.

Boogie trailer

 


235,00 kr.

 

 

Farligt affald vejes og koster 7 kr. inklusiv moms pr. kg.

 

Følgende fraktioner er gratis:

Elektronikskrot uden skærme - Genanvendelige ting - Hårde hvidevarer - Jern og metal - Lysstofrør - Pap - Papir - Plastfolie/Plastposer - Plasthavemøbler - Tøj og sko

 

NB: Den model som i Kerteminde kommune er valgt til registrering og betaling af erhvervsaffald på genbrugspladserne er mest økonomisk for virksomhederne, hvis man sørger for at fylde traileren helt op. Der betales efter den dyreste fraktion på læsset, hvorfor det er vigtigt at sortere godt hjemmefra.

 

Hvilke erhvervskøretøjer må komme på genbrugspladserne:

Alle køretøjer med en tilladt totalvægt op til 3500 kg + en til køretøjet godkendt trailer.

http://www.erhvervsaffald.info/

 

Betalingsgebyr:

Hvis man betaler med et www.affaldsklippekortet.dk: 32 kr. inklusiv moms pr. uge, der har været transaktioner.

Hvis man betaler med Dankort: 32 kr. inklusiv moms pr. transaktion.

 

Hvordan foregår registreringen af affaldet:

På hver genbrugsplads finde du en betalingsautomat af samme type som dem du ser på benzintanke. Her indtastes biltype efter ovenstående skema, samt affaldstypen og det antal kg farligt affald du har fået vejet. Dernæst betales med http://www.affaldsklippekortet.dk/ 

eller Dankort. Se her hvordan du skal gøre:

 

Hvad er et affaldsklippekort:

Affaldsklippekortet kan bestilles på www.affaldsklippekortet.dk, hvor man vælger Kerteminde Kommune, og bestiller det/de kort, man ønsker til sin virksomhed. Kortet gælder 3 år, og koster 130 kr. inklusiv moms.

 

Hvis du har spørgsmål, skal du rette henvendelse til personalet på genbrugspladsen.

 

Kerteminde Forsyning A/S  -  Kohaven 12  -  5300 Kerteminde  -  Tlf: 70 25 33 33  -  E-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk