Lovgivning

Spildevandsplan (2014-2017)

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte spildevandshåndtering i Kerteminde Kommune. Samtidig belyser den også de miljømæssige konsekvenser for spildevandshåndteringen i fremtiden og sammenholder disse med de økonomiske konsekvenser dette vil få for Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S


Udover at fastsætte anlægsopgaver, beskriver planen også hvilke retningslinjer, der skal følges, når der dimensioneres og etableres nye kloaksystemer eller gamle renoveres - herunder hvilket serviceniveau, der skal leveres til kunderne.
Retningslinjerne er udarbejdet med henblik på, at der allerede nu skal tages højde for klimaforandringerne, såsom højere vandstande og øgede regnvandsmængder, som vil påvirke driften af kloaksystemerne i fremtiden.

Kerteminde Kommune har i samarbejde med Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S, udarbejdet en spildevandsplan for Kerteminde Kommune 2014-2017.

Klik her og se spildevandsplanen 2014-2017 på Kerteminde kommunes hjemmeside

Betalingsvedtægt

Betalingsvedtægten er udformet i henhold til betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010.

I betalingsvedtægten for spildevandsanlæg m.v. er der oplyst om:

  • vedtægtens anvendelsesområde
  • reglerne for påligning af tilslutningsbidrag og hvorledes størrelsen af tilslutningsbidraget beregnes samt hvornår der kan ske nedsættelse af tilslutningsbidrag
  • regler for særbidrag
  • regler for udtræden af og genindtræden i kloakforsyningen
  • regler for betaling af vandafledningsbidrag og for fastsættelse eller beregning af den bidragspligtige mængde
  • regler for nedsættelse eller fritagelse for bidrag
  • regler for private spildevandsanlæg
  • regler om bundfældningstanke, samletanke, målerdata m.m..

Klik her for at se betalingsvedtægten (åbner pdf)


Vandtal i 2015

Klik her for at læse 2015-udgaven af Vand i Tal - et årsskrift fra DANVA, som fortæller om udviklingen i vandkvalitet, vandpriser og vandforbrug på landsplan.

Kerteminde Forsyning A/S    Kohaven 12    5300 Kerteminde    Kundeservice: 70 25 33 33    ​E-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk
​ Vagttelefon (akutte henvendelser) Spildevand: 65 32 55 37    ​Vagttelefon (akutte henvendelser) Vand/varme: 21 24 51 50​