Vejledning om klagemuligheder på varmeområdet

Hvis du som kunde hos Kerteminde Forsyning ikke er tilfreds med din regning, leverance eller andre forhold vedrørende fjernvarme, har du forskellige muligheder for at klage.

I første omgang kan du skriftligt henvende dig til vores kundeservice. Ofte er der nemlig tale om en fejl eller misforståelse, som uden videre kan opklares via dialog.

Vores adresse er:

Kerteminde Forsyning A/S

Kohaven 12

5300 Kerteminde

Eller på e-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk

Kan sagen ikke klares på den måde, kan du gå et skridt videre og klage til et ankenævn.

Hvis du ikke er tilfreds med den afgørelse eller det svar vedrørende fjernvarme, du får fra os, bør du

sikre dig, at du som minimum har vores afgørelse eller svar på skrift, f. eks. i en e-mail eller i et brev.

Du kan klage over Kerteminde Forsynings afgørelse til Ankenævnet på Energiområdet:

Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Tlf.: 41 71 50 00

post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk

Du kan også indbringe sagen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Du kan også klage online på den offentlige forbrugerportal. (Vælg: ”energi” og følg instruktionen).

www.forbrug.dk kan du se hvad det koster at indsende en klage. Gebyret tilbagebetales, hvis du får medhold. 

Styrelsen vil søge at mægle mellem dig og Kerteminde Forsyning. Opstår der ikke enighed mellem dig og Kerteminde Forsyning, har du mulighed for at indgive en klage til Forbrugerklagenævnet. 

Bor du i EU uden for Danmark, kan du klage gennem EU-kommissionens onlineplatform: ec.europa.eu/consumers/odr/.​

Kerteminde Forsyning A/S    Kohaven 12    5300 Kerteminde    Kundeservice: 70 25 33 33    ​E-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk
​ Vagttelefon (akutte henvendelser) Spildevand: 65 32 55 37    ​Vagttelefon (akutte henvendelser) Vand/varme: 21 24 51 50​