Indgå et samarbejde med DFH (Dansk Fjernvarmes Handelsselskab) på vegne af Kerteminde Forsyning-Varme A/S

DFH samarbejder med alle, der arbejder med energirenoveringer i Danmark: Autoriserede håndværkere, seriøse rådgivere, ingeniører, arkitekter osv. Hvis du er i tvivl om, vi vil indgå et samarbejde med dig, så ring til os på tlf.: 76 30 80 06.

Hvis du ønsker at indgå et samarbejde med os, så kontakt os, så vi kan sende dig en aktøraftale. Det er vigtigt at vi har en aktøraftale på plads, inden du søger tilskud for kunden.

Og HUSK: Du skal altid søge tilskud til kunden INDEN du indgår endelig kontrakt med kunden.

Hvad indebærer det at samarbejde med os?

Vi køber indberetningsretten til kundens energibesparelse, så vi kan indberette den til Energistyrelsen, som vi har forpligtet os til.

Vi køber indberetningsretten ved at give et tilskud på 0,38 kr./kWh til kunden baseret på en beregnet teoretisk energibesparelse, der beregnes for hver af de energirenoveringer, som kunden får foretaget.

Hvis vi indgår et samarbejde med dig, så får du et personligt login til vores portal, hvor du kan beregne kundens mulige tilskud. Du informerer kunden om, at du kan skaffe dem det pågældende tilskud, fordi du samarbejder med os. Du sørger for at beregne tilskuddet og udfylde de nødvendige dokumenter, så kunden modtager tilskuddet uden at gøre noget – det er svært at sige nej til gratis penge!​

Kerteminde Forsyning A/S    Kohaven 12    5300 Kerteminde    Kundeservice: 70 25 33 33    ​E-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk
​ Vagttelefon (akutte henvendelser) Spildevand: 65 32 55 37    ​Vagttelefon (akutte henvendelser) Vand/varme: 21 24 51 50​