Udbud - Rammeaftale på modtagelse, registrering og behandling af hård plast, porcelæn og rent træ

Udbud på Rammeaftale på modtagelse, registrering og behandling af hård plast, porcelæn og rent træ

Kerteminde Forsyning – Renovation A/S udbyder ovenstående udbud.

Rammeaftalen udbydes som et EU-udbud

Aftalen skal løbe fra den 01-01-2016 til 30-09-2017 og der er ikke mulighed for forlængelse.

Udbudsmaterialet downloades her på hjemmesiden som består af følgende materiale:

Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbetingelser med tilhørende:

Bilag 1.​”Tro og love erklæring” Udelukkelsesgrunde jf. artikel 45

Bilag 2.​”Tro og love erklæring” Oplysninger om gæld til det offentlige

Bilag 3.​Forbeholdsliste

Bilag 4.​Referenceliste

Bilag 5.​Tilbudsliste - 2. version, jf. 1. spørgsmål/svar

Bilag 6.​Udkast til betinget rammeaftale

Bilag 7.​Erklæring om garantistillelse

Bilag 8.​Nøgletal for virksomheden

Bilag 9​.Beskrivelse af tilførte mængder

1 Spørgsmål/svar af den 03-11-2015

2 Spørgsmål/svar af den 19-11-2015

3 Spørgsmål/svar af den 25-11-2015

evt. yderligere uploadet spørgsmål/svar udarbejdet i tilbudsperioden.

Tilbudsgiver er selv ansvarlig for at der afgives tilbud i henhold til det samlede tilbudsmateriale, herunder holder sig opdateret på ændringer af det samlede materiale som oplyses i spørgsmål/svar.

Tidsplan:

Offentliggørelse af udbudsmateriale

21-10-2015

-

Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål

25-11-2015

Kl. 12:00

Sidste frist for fremsendelse af svar på spørgsmål

25-11-2015

-

Sidste frist for modtagelse af tilbud (Tilbudsfrist)

02-12-2015

Kl. 12:00

Forventet beslutning om tildelingsbeslutning

07-12-2015

-

Forventet tidspunkt for stand still perioden ophører

18-12-2015

-

Forventet kontraktindgåelse

18-12-2015

-

Kontraktperioden starter

01-01-2016

-

Tilbud skal afgives som en fast pris i henhold til udbudsmaterialets bestemmelser.

Tildelingskriterium for udbuddet er økonomisk mest fordelagtig.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Bo Hvidkær pr. e-mail: boh@kertemindeforsyning.dk med emnet: "Spørgsmål – udbud på modtagelse, registrering og behandling af hård plast, sanitet og rent træ” senest den 25-11-2015 kl. 12.00.

Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist kan påregnes besvaret og vil blive lagt her på hjemmesiden som Spørgsmål/svar. Spørgsmål, der fremsendes efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt Bygherre har mulighed for at besvare dem senest 6 dage inden licitationens udløb.

Al korrespondance i tilbudsperioden skal ske via e-mail. Mundtlige henvendelser vil ikke blive besvaret.​

Kerteminde Forsyning A/S    Kohaven 12    5300 Kerteminde    Kundeservice: 70 25 33 33    ​E-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk
​ Vagttelefon (akutte henvendelser) Spildevand: 65 32 55 37    ​Vagttelefon (akutte henvendelser) Vand/varme: 21 24 51 50​