Flere og mere moderne spande fra 2019

31. august 2018 - 15:00

Flere og mere moderne, opdelte spande ved husstandene giver mere sortering og genanvendelse.


Fra 2019 vil du se nye skraldespande dukke op i kommunen. Ved hver privat husholdning vil standard-løsningen være to skraldespande, som er noget større end de traditionelle spande. De nye spande gør, at kommunens indbyggere kan nå EU’s krav om mere genanvendelse af affald. 

Hver af de to nye spande vil være opdelt i to rum. Den ene spand, genbrugsspanden, vil rumme glas og metal i det ene rum – papir og småt pap i det andet rum. Den anden spand vil rumme restaffald i det ene rum – madaffald i det andet rum. 

 

Rum i spand til madaffald erstatter biospand

Madaffald betyder, du med den nye spand ikke længere skal smide kødrester, muggent pålæg, æg, størknet madfedt og så videre til restaffald. Du skal i stedet hælde disse ting sammen med det grønne affald i det samme madaffaldsrum i den nye spand – i en tætsluttende pose. Det er mest gavnligt for miljøet med en ny metode, der samler alt madaffald og omdanner det til biogas og kompost. 

Bor du i etageejendom, eller bruger du fællescontainere, vil du også se ændringer. Containerne i dit område vil blive tilpasset. Det vigtige er sorteringen af affald – ikke hvordan containeren ser ud. Selvom du bruger fællescontainere, skal du sortere efter samme principper som folk, der har egne skraldespande. 

Vi sender breve og materiale ud til alle kunder og bringer hen ad vejen mere info her på vores hjemmeside. Så er alle rustet til den nye sortering. 


Hvad med plastic? Og haveaffald?

I et fælles fynsk projekt er vi ved at undersøge mulighederne for et anlæg, der automatisk sorterer plastic fra husholdningsaffaldet, så plasticen kan genanvendes. Indtil det måske bliver en realitet, skal du fortsat selv køre dit plasticaffald ud på en af de tre genbrugspladser, hvor der er containere til både blød og hård plast. 


Har du biospand nu, får du mulighed for at beholde den som haveaffaldsspand, som vi kommer og tømmer.  Har du ikke tidligere haft biospand, får du også mulighed for at tilvælge den nye havespand.

 


Har du planer om ombygning på din grund?

Udrulningen af de nye spande sker i årene 2019-21. Hvis du i forvejen overvejer ombygning på din grund, så regn de større dimensioner på spande med. Tænker du over at istandsætte køkken, så overvej nye måder til mere indendørs sortering. Måske en ekstra køkkenspand og små kasser til glas, papir, pap, metal osv. Alt efter, hvad du har plads til. 

De foreløbige cirkamål på spandene er:

Bredde: ca. 60 cm. (som også er bredden fra yderkant af hjul til yderkant af hjul)
Dybde (front inkl. håndtag til bagside): ca. 75 cm.
Højde: ca. 110 cm.

 

Bor du i etageejendom?

Hvis du er vant til at gå hen til en fællescontainer med dit affald, vil du opleve nye containere fra 2020. Sorteringen bliver den samme som for folk med egne spande. Forskellen er blot, hvordan beholderne ser ud. Du får mere information fra Kerteminde Forsyning, når forandringen står for døren. 

Til nyhedsoversigten