Store mængder helt rent vand fundet

10. januar 2019 - 09:34

Siden 2016 har Kerteminde Forsyning gennemført tests af en nyt drikkevandsmagasin fundet i undergrunden nær Urup. 

En analyse fra oktober 2018 - der omfattede alle pesticider mv., der kunne testes for - viste, at vandet fra Urup er helt rent.

Helt nye tests viser desuden, at mængden af vand også er i top. 

Det betyder, at Kerteminde Forsyning fremover kan levere helt rent drikkevand i de dele af kommunen, hvor det er Kerteminde Forsyning, der står for vandforsyning - også til de dele af Munkebo, der hidtil har fået vand fra VandCenter Syd i Odense. 

Der er dog nogle opgaver, der skal løses: Kerteminde Forsyning skal i dialog med lodsejeren for at få en aftale om de nødvendige boringer og miljøsikringer af boringerne. Kerteminde Kommune skal også give tilladelse til indvinding af vand fra det nye magasin. 

Kerteminde Forsyning har dispensation til september 2020 til at løse problemet med en lille rest desphenyl-chloridazon pesticid i drikkevandet, som blev fundet i efteråret 2017. I andre dele af landet har man fundet flere typer pesticider i drikkevandet, men i Kerteminde Kommune er der altså kun fundet rester fra dette ene pesticid.

Mængden og kvaliteten af vandet fra Urup vil være med til at løse problemet, inden dispensationen udløber. 

På fotoet herover ses Driftschef for Vand, Martin Roar Nielsen (tv), og direktør for Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen, drøfte planer ved testboringen nær Urup. 

Til nyhedsoversigten