Forbrugervalg til bestyrelsen for Kerteminde Forsyning

 

Vil du være med til at præge udviklingen direkte i Kerteminde Forsyning, der leverer drikkevand og sørger for behandling af spildevand?

 

Så har du nu mulighed for at stille op til Kerteminde Forsynings bestyrelse og få direkte adgang til at bestemme fremtiden for forsyningens drift og involvering i det lokale arbejde for miljø, bæredygtighed og rent drikkevand.

Du kan blandt andet være med til at beslutte den strategiske retning for Forsyningens arbejde med CO2-reduktioner og bæredygtighed. Og du kan være med til at beslutte, hvordan vi bedst beskytter vandløb og vandmiljøer fra spildevandsoverløb på grund af klimaforandringer.

 

Meld dit kandidatur i perioden den 3. januar – 23. januar 2022
Valget finder sted i perioden den 28. februar – 13. marts 2022
Valgresultatet offentliggøres i uge 13, 2022.

 

Nu tager vi også imod dine tomme mad- og drikkekartoner

Nu kan du aflevere dine mælkekartoner og alle andre mad- og drikkekartoner på genbrugspladserne.