Økonomi- og administrationschef søges

29. marts 2022 - 08:54

 

Bred opgaveportefølje med mange facetter, personaleledelse og aktiv i ledergruppen


Du bliver leder af ’husets’ omdrejningspunkt for kontakt og service til kunderne, afdelingschefer, bestyrelsen og forsyningssekretariatet, når det handler om bl.a. afregning, bogholderi, budgettering, rapporteringer og administrative opgaver. Afdelingen har 8 medarbejdere, der håndterer mange opgaver i en hverdag med løbende ændringer pga. ny lovgivning, myndighedskrav og interne prioriteringer.


Ud over de basale ansvars- og opgaveområder er dine hovedopgaver at:


• Lede og udvikle eget funktionsområde fagligt, driftseffektivt og socialt
• Samarbejde tæt med dine kolleger i ledergruppen om at udvikle alle forsyningsområder bæredygtigt samt sikre effektiv drift inden for lovgivningens rammer og høj kundeservice
• Afvikle afdelingernes årshjul i forhold til budgettering, regnskabs- og øvrige rapporteringer


Dine konkrete arbejdsopgaver spænder bredt og veksler mellem at bidrage til forretningsudviklingen, koordinere og sikre fremdrift i diverse opgave og projekter relateret til driften og afdelingens egne faglige opgaver samt være overordnet HR-ansvarlig og selv have hands-on opgaver.


Vi forventer ikke, at du har faglighed til selv at bidrage til alle opgaver, hvorfor du løbende samarbejder med eksterne eksperter og samarbejdspartnere, herunder koordinerer med SamAqua i forhold til lønadministration, IT m.v. Din reference er til direktøren, og din arbejdsplads er i Kerteminde.


Åben og dialogbaseret leder med afsæt i regnskab/økonomi


Det vigtigste er, at du er nysgerrig og interesseret i både forretningen, de faglige opgaver, dine medarbejdere og dine kolleger, ligesom du har et positivt menneskesyn, der bygger på ærlig og åben dialog. Som leder er du til stede, har tillid og arbejder efter princippet om ’frihed under ansvar’. Det er ikke afgørende, om du er revisor, regnskabs-, administrationschef eller lignende, så længe du har dine egne faglige styrker inden for regnskabs- og økonomiområdet og har interesse for kundeservice.


Da der løbende kommer ny lovgivning i branchen, må det falde dig nemt at tilgå ny viden. Har du ikke erfaring fra et forsyningsselskab, kommer du til at deltage på kurser i branchen og vil blive ’klædt godt på’ af kolleger, så du kan komme godt i gang.


Du er fleksibel, og det falder dig naturligt at vidensdele og arbejde på tværs i organisationen. Dit fundament er en videregående regnskabs-/økonomisk uddannelse og gode IT-kompetencer, især i forhold til ERP-systemer og Excel. Har du erfaring med BI-værktøjer, er det en fordel.


Gi’ dit bidrag i en virksomhed, hvor bæredygtighed og arbejdsmiljø er mere end ord


Der er tale om en meget spændende stilling med stor mulighed for at bidrage til den videre udvikling og effektivisering af Kerteminde Forsyning og realiseringen af strategien ’Fyn 2030 – en bæredygtig fremtid’. Du får muligheden for at arbejde både med det helt lange perspektiv og med de opgaver, der sikrer kortsigtede resultater. Hertil kommer, at du bliver en del af en organisation med højt til loftet, hvor samarbejde, trivsel, faglighed og udviklingsmuligheder går hånd i hånd. Samtidig er virksomheden kendetegnet ved en helhedsorienteret tilgang til forretningsudvikling og ledelse.


Du kan læse mere her på hjemmesiden, og du er velkommen til at kontakte direktør Michael Høj-Larsen på 6325 3301 eller konsulent hos PeopleLink Lene Mølholm på 4236 3975 for yderligere uddybning. Send din ansøgning og dit CV via People Links hjemmeside. 

 

Hvem er vi?
 

Kerteminde Forsyning A/S sørger for, at borgerne i Kerteminde Kommune har varme i radiatorerne og drikkevand i hanerne samt for, at spildevand og affald bliver håndteret. Selskabet er et selvstændigt aktieselskab med egen bestyrelse, der drives i spændet mellem offentlig regulering og privat virksomhedsdrift. Der arbejdes efter klare mål for effektive leverancer, anvendelse af bæredygtige teknologier og løbende procesoptimeringer og effektiviseringer til gavn for forbrugerne. Selskabet er i en positiv udvikling, og med målet om at forblive en selvstændig forsyning arbejder ledelsen løbende med strategiske tiltag, der kan sikre dette. Arbejdsklimaet er præget af engagement, ambitioner, involverende arbejdsprocesser og en positiv samarbejdsånd.

Til nyhedsoversigten