Håndsprit er farligt affald

Eksplosionsfare på forbrændingsanlæg pga. beholdere til håndsprit. Du skal aflevere beholderne i farligt affald på genbrugspladserne.