×
Menu

Hvad sker der med affaldet?

Madaffald

Madaffald er alt det grønne køkkenaffald - plus kødrester, brødrester, stegefedt, små knogler osv. Madaffaldet afleveres i tætlukkende pose - vi anbefaler plasticposer. Når madaffaldet er indsamlet, køres det til et såkaldt pulpanlæg. Restaffald og madaffald blandes ikke.

På pulpanlægget blandes madaffaldet med vand og blendes til en grød. Derfra køres pulpen i tankbil til et biogasanlæg. 

På biogasanlægget tilføjes gylle fra landbruget. Det sætter spark i pulpen. I rådnetanke omdanner bakterier pulpen til ressourcebesparende gødning til landbruget - og til CO2-neutral, miljøvenlig biogas. Biogassen kan anvendes til at drive køretøjer, eller til at producere strøm og fjernvarme.

Fosfor er en vigtig bestanddel af gødning. Men fosfor er også en begrænset ressource. Derfor er det smart at udvinde gødning med fosfor af madaffald. 

 

Glas og metal

Det indsamlede, sammenblandede glas og metal køres til et behandlingsanlæg, hvor det skilles ad. Først sorteres magnetisk metal fra ved hjælp af store magneter. Dernæst eftersorteres resten af maskiner, der enten sorterer efter massefylde eller ved hjælp af optiske sensorer. 

Glas opdeles yderligere efter glassets farve, hvor brunt glas er det ringeste. Når glasset er opdelt i farver smeltes det om og bruges til nyt glas. 

Metal omsmeltes også og bliver til nye metalplader, der kan indgå i produktion. 

Se skolefilm herunder om glas. 

Pap og papir

Det blandede papir og pap leveres til vores oparbejdningsanlæg. Der bliver det sorteret i pap og papir (som for størstedelen er aviser/ugeblade). Herefter presses det i papballer og papirballer, som vejer 600 til 700 kg. pr. balle.

Papballerne bliver solgt til en papirfabrik, som ligger i Tyskland. Her omdannes det gamle pap til nyt emballagepap/karton.

Papirballerne bliver solgt til andre papirfabrikker i Tyskland. Fabrikkerne producerer skrive- og trykpapir af det indsamlede papir.

Nedenfor kan du se en skolefilm om papiraffald.

Restaffald

Restaffaldet køres til Fynsværket, hvor det brændes i store kamre. Varmen herfra driver en stor turbine, der skaber elektricitet (se nedenfor). Under forbrændingen udvindes varme, der bruges til fjernvarme.

Det er en af grundene til, at vi kalder spanden til madaffald og til restaffald for Energispanden.

Danmark har taget store skridt mod at få strøm fra vedvarende kilder såsom vindkraft. Derfor er fjernvarme nu det primære produkt fra affaldsforbrænding.

 

Haveaffald

Kerteminde Forsyning laver kompost af haveaffaldet - uanset om det kommer ind via genbrugspladser eller den nye havespand.

Haveaffaldet fra havespanden komposteres på Klintholm på Sydfyn, og komposten fordeles på landmænds marker, hvilket nedbringer behovet for gødning. 

Vi indsamler også haveaffald på Kerteminde Genbrugsplads. Her komposteres dit haveaffald i store bunker og udleveres gratis fra Kerteminde Genbrugsplads (vi hjælper dig med at læsse inden for bemandet åbningstid).

Ovenfor ses en maskine fra Klintholm, der kværner haveaffaldet ned til mindre bidder, der kan komposteres.