Fra undergrund til vandhane: Vandets vej til dig​

Grundvandet dannes når regnvand siver ned igennem jorden som bl.a. består af mange lag af sand, grus, ler. Hvor hurtigt vandes siver gennem jordlagene, varierer meget fra sted til sted, fordi hastigheden afhænger af undergrundens sammensætning. Vandet omkring indvindingsboringerne er mellem 25 – 75 år om, at nå gennem lagene i jorden og ned til det grundvandsmagasin vi indvinder drikkevandet fra.

Inden det rene vand kommer ud af vandhanen hos dig, er grundvandet pumpet op fra under undergrunden. Derfra skal det på en længere rejse, inden det når ud til dig. Vi har beskrevet vandets rejse i afsnittene nedenfor. 

1. Det hele starter med et regnskyl...

Grundvandet dannes når regnvand siver ned igennem jorden som bl.a. består af mange lag af sand, grus, ler. Hvor hurtigt vandes siver gennem jordlagene, varierer meget fra sted til sted, fordi hastigheden afhænger af undergrundens sammensætning. Vandet omkring vandboringerne er mellem 25 – 75 år om at nå gennem lagene i jorden og ned til det grundvandsmagasin, vi indvinder drikkevandet fra.

2. Boringer

I boringen pumper vi grundvandet op fra de vandholdige lag i jorden. På Fyn ligger disse lag mellem 20 og 90 meter under jordoverfladen. Kerteminde Forsyning har i alt 9 grundvandsboringer.

Nedenfor kan du se, hvordan det ser ud, når vi laver prøveboring. I dette tilfælde fra Urup-boringen.

Vær opmærksom på, at YouTube afsætter cookies, når du trykker start. Læs om cookies her.

3. Iltning fjerner stoffer i vandet og giver bedre smag

Når grundvandet er pumpet op fra jorden, kaldes det for råvand. Råvandet indeholder bl.a. svovlbrinte, jern og mangan. Svovlbrinte lugter som rådne æg og får vandet til at smage dårligt. På vandværket fjernes svovlbrinten ved at pumpe luft i vandet. Jern- og manganforbindelserne iltes, så de omdannes til forbindelser, der kan filtreres fra vandet. Iltningen er også nødvendig for at drikkevandet får en god og frisk smag.

Kerteminde Forsyning har to vandværker: I Revninge (kaldet Kerteminde Vandværk) og i Bogensø. 

4. Filtrering fjerner jern og mangan

Efter iltningen bliver vandet filtreret gennem filtre, der består af flere lag sand og grus. Ved at filtrere vandet fjerner vi jern og mangan. Vandet er nu blevet til rent drikkevand. Når filtrene har været brugt i en periode, skyller vi dem rene for jern- og manganholdigt slam. Slammet suges op med en slamsuger og køres til rensningsanlægget. Her er slammet med til at forbedre spildevandsrensningen. 

5. Ud til din vandhane

Når vandet er blevet iltet og filtreret på vandværket, er det rene drikkevand parat til at blive sendt ud til forbrugerne gennem et stort net af vandledninger. I det område, hvor vi leverer drikkevand, har vandledningerne i dag en samlet længde på ca. 175 km. Kerteminde Forsyning producerer årligt ca. 615.000 m³ drikkevand. 

Vi bruger 8 "trykforøgerstationer" til at sætte tryk på vandet, så det bliver skubbet videre gennem vandledningerne. Derudover har vi to vandtårne og en højdebe​holder til at opbevare ekstra drikkevand i. De kan tilsammen rumme 7.000 m³ vand. Som navnet antyder, er højdebeholderne placeret højt i landskabet. Vand strømmer altid nedad, og en højdebeholder giver ekstra sikkerhed for, at der altid kan leveres vand. Skål!

Udsigt til billigere 2020

En gennemsnitsfamilie sparer i omegnen af 700 kroner i 2020, hvis den er kunde inden for både vand, varme, spildevand og renovation.

Læs mere