Spildevand og Kloak

​Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S sørger for at kloakken fungerer. Hvert år behandles ca. 2.000.000 m3 spildevand på renseanlægget. 

​​

tlf-ikon  Klik her og se kontaktinfo for Kerteminde Forsyning - Spildevand

rør lækker ikon    Tilbagebetaling ved rørbrud

Er du tilsluttet offentligt kloaksystem, og har du haft en rørskade (f.eks. under gulv eller i jorden), hvor der er løbet vand ud i jorden, har du mulighed for at søge om tilbagebetaling af vandafledningsbidrag.


Om Kerteminde Forsyning - Spildevand

Spildevandet transporteres i ca. 476 km ledninger og via 277 pumpestationer, inkl. husstandspumpestationer og pumpestationerne på ledningsnettet.

Der er et centralt rensningsanlæg for Munkebo/Kerteminde by og opland – beliggende på Hindsholmvej. Spildevandet fra Langeskov gamle kommune transporteres til Nyborg og behandles på Nyborg Rensningsanlæg.

Inden for kloak- og spildevandsområdet er der 5 medarbejdere, som tager sig af den daglige drift samt udfører forskellige anlægsopgaver.

Kerteminde Forsyning A/S    Kohaven 12    5300 Kerteminde    Kundeservice: 70 25 33 33    ​E-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk
​ Vagttelefon (akutte henvendelser) Spildevand: 65 32 55 37    ​Vagttelefon (akutte henvendelser) Vand/varme: 21 24 51 50​