Spildevand og Kloak

​Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S sørger for at kloakken fungerer. Hvert år behandles ca. 2.000.000 m3 spildevand på renseanlægget beliggende på Hindsholmvej 281, 5300 Kerteminde. 

​​

tlf-ikon  Klik her og se kontaktinfo for Kerteminde Forsyning - Spildevand

rør lækker ikon    Tilbagebetaling ved rørbrud

Er du tilsluttet offentligt kloaksystem, og har du haft en rørskade (f.eks. under gulv eller i jorden), hvor der er løbet vand ud i jorden, har du mulighed for at søge om tilbagebetaling af vandafledningsbidrag.


Om Kerteminde Forsyning - Spildevand

Spildevandet transporteres i ca. 476 km ledninger og via 277 pumpestationer, inkl. husstandspumpestationer og pumpestationerne på ledningsnettet.

Rensningsanlægget på Hindsholmvej tager sig af spildevand fra Munkebo, Kerteminde og opland. Spildevandet fra Langeskov gamle kommune pumpes til Nyborg og behandles på Nyborg Rensningsanlæg.

Inden for kloak- og spildevandsområdet er der 5 medarbejdere, som tager sig af den daglige drift samt udfører forskellige anlægsopgaver.

Kerteminde Forsyning A/S    Kohaven 12    5300 Kerteminde    Kundeservice: 70 25 33 33    ​E-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk
​ Vagttelefon (akutte henvendelser) Spildevand: 65 32 55 37    ​Vagttelefon (akutte henvendelser) Vand/varme: 21 24 51 50​