Fra undergrund til vandhane: Vandets vej til dig​

Inden det rene vand kommer ud af vandhanen hosdig, er grundvandet pumpet op fra under undergrunden. Derefter har det været igennem vandværket, for at sikre sig vandets kvalitet, videre igennem ledningsnet, måske opbevaret i en højdebeholder, ledt videre i ledningsnettet, igennem forbrugerens vandmåler, hvor til sidst at løbe ud af vandhanen.​

Boring

I boringen pumper vi grundvandet op fra de vandholdige lag i jorden. På Fyn ligger disse lag mellem 20 og 90 meter under jordoverfladen.

Iltning

Når grundvandet er pumpet op fra jorden, kaldes det for råvand. Råvandet indeholder bl.a. svovlbrinte, jern og mangan. Svovlbrinte lugter som rådne æg og får vandet til at smage dårligt. På vandværket fjernes svovlbrinten ved at pumpe luft i vandet. Jern- og manganforbindelserne iltes, så de omdannes til forbindelser, der kan fjernes fra vandet. Iltningen er også nødvendig for at drikkevandet får en god og frisk smag.

Filtrering

Efter beluftningen bliver vandet filtreret gennem filtre, der består af flere lag sand og grus. Ved at filtrere vandet fjerner vi jern og mangan. Vandet er nu blevet til rent drikkevand.Når filtrene har været brugt i en periode, skyller vi dem rene for jern- og manganholdigt slam. På nogle vandværker adskiller man slam og skyllevand i et bundfældningsbassin, hvorefter skyllevandet sendes direkte ud i et vandløb. På andre vandværker leder man skyllevand og slam direkte i kloakken, så det kommer på renseanlæg og bliver renset.

Ud til din vandhane

Når vandet er blevet iltet og filtreret på vandværket, er det rene drikkevand parat til at blive sendt ud til forbrugerne gennem et stort net af vandledninger. I det område, hvor vi leverer drikkevand, har vandledningerne i dag en samlet længde på ca. 175 km.

Vi bruger 8 "trykforøgerstationer" til at sætte tryk på vandet, så det bliver skubbet videre gennem vandledningerne.

Derudover har vi to vandtårne og en højdebe

​holder til at opbevare ekstra drikkevand i. De kan tilsammen rumme 7000 m3 vand. Som navnet antyder, er højdebeholderne placeret højt i landskabet. På den måde er der ekstra sikkerhed ved eventuelt svigt.

Vi leverer gennemsnitligt ca. 2740 m3 rent drikkevand pr. dag til industri, institutioner og private husstande.​

Kerteminde Forsyning A/S    Kohaven 12    5300 Kerteminde    Kundeservice: 70 25 33 33    ​E-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk
​ Vagttelefon (akutte henvendelser) Spildevand: 65 32 55 37    ​Vagttelefon (akutte henvendelser) Vand/varme: 21 24 51 50​