Priser

 

Her kan du finde en oversigt over 2023-priserne for drift og investering i fjernvarme. 

Alle beløb er inkl. moms. 
 

Driftsbidrag (løbende omkostninger)

Varmeforbrug: kr. 500,- pr. MWh

Cirkuleret mængde fjernvarmevand: kr. 4,69 pr. m3

Abonnementsbidrag: kr. 803,- pr. måler pr. år

Fast bidrag (samlet boligareal i BBR): kr. 22,- pr. m2

 

Investeringsbidrag og stikledningsbidrag (engangsudgifter)


Investeringsbidrag (samlet boligareal iht. BBR)

0 – 300 m2: kr. 80,- pr. m2

301 m2 – 1.000 m2: kr. 60,- pr. m2

1.001 – 5.000 m2: kr. 40,- pr. m2

5.001 – 10.000 m2: kr. 20,- pr. m2

Over 10.000 m2: kr. 10,- pr. m2


Ved erhvervsbygninger anvendes opvarmet areal. For at tilpasse investerings- og stikledningsbidraget, så de bedst muligt afspejler de reelle omkostninger, der opstår ved tilslutning til vores fjernvarmenet, har vi differentierede priser ved tilslutning af store bygninger og ved lange stikledninger.


Stikledningsbidrag

0 – 10 meter: 1.481,00 kr. pr. meter

Over 10 meter: kr. 1.231,00 kr. pr. meter

 

Fuld prisliste for 2023 kan findes på Kerteminde Forsynings hjemmeside. 

 

Ud over udgifter til os, skal du regne med udgifter til din valgte VVS-installatør, som sørger for ny fjernvarme-unit og installation i din bolig. Gennem dit gasselskab kan du søge økonomisk tilskud til afkoblingen fra gasledningen.