Fjernvarmedeklaration: Så langt er vi med grøn omstilling


På denne side finder du vores fjernvarmedeklaration. 

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre, at fjernvarmeselskaber efterlever Bekendtgørelse om energivirksomheder. Desuden skal den sikre, at udlejere kan informere deres lejere om energiforbrug, udledninger, og hvor grøn deres varme reelt er. Rangeringen er opgjort efter Energistyrelsens rangeringsmodel.

Deklarationen er også retningsgivende for, hvordan vi må omtale vores fjernvarme. Hvis rangeringen i deklarationen ikke er grøn, må et selskab ikke kalde sin fjernvarme grøn. Al fjernvarme skal være i den grønne kategori senest 2030.

Deklarationen anvender altid tal fra det foregående år. 

Klik her for at se eller hente fjernvarmedeklaration 2023 (PDF).

Klik her for at se eller hente fjernvarmedeklaration 2022 (PDF).

Klik her for at se eller hente fjernvarmedeklaration 2021 (PDF).