Dekorativt billede der viser et par der står med et par smilende affaldsspande

Miljøkassen til farligt affald

 

Fra maj 2023 får du hentet farligt affald hjemme. Vi sender nemlig røde miljøkasser ud til alle boliger. I kassen må du aflevere kemi, batterier, småt elektronik og elpærer. 

Hvis du har egen bolig, så sender vi en sms før, vi kommer og stiller miljøkassen hos dig. 

Hvis du bor til leje, skal du tale med din ejendomsmester om, hvordan ordningen forvaltes hos jer. 

Du finder sorteringsmateriale i kassen. Og hvis du har en sorteringsudfordring, kan du altid søge i vores online Sorterings ABC.

Miljøkasse med dimensioner vist på billedet, 57 cm i bredde, 36 cm i dybde og 28 cm i højde

Hvilket affald må komme i miljøkassen?

Miljøkassen skal bruges til:

Farligt affald
Fyldte eller tømte trykbeholdere (fx spraydåser til hårlak, beholdertil barberskum, lattergaspatroner), kemi og maling, rester fra kosmetik (fx neglelak), plante- og insektgifte. 

Småt elektronik
Mobiltelefoner, Ipads, laptops mv., der ikke kan repareres. Små husholdningsapparater (fx håndmixer eller stavblender). Legetøj med elektronik. Sko med lysdioder. Lommelygter og cykellygter. Mindre, elektrisk værktøj. 

Lyskilder (pakkes i klar pose)
Elsparepærer, LED-pærer, gamle glødepærer. Pak lyskilderne forsvarligt ind, fx i en klar pose. Brug evt. det lille rum i miljøkassen, så lyskilderne er adskilt fra andet farligt affald. 

Batterier (pakkes i klar pose)
Batterier af alle slags, dog ikke bilbatterier (de er for tunge og kan lække farlige væsker). 

Hvordan skal miljøkassen pakkes?

Din kemi skal helst være i original emballage. Hvis du bliver nødt til at bruge uoriginal emballage, så skriv på emballagen, hvad der er i. Brug generelt det store rum til kemi. 

Batterier og småt elektronik kan du putte i det lille rum i miljøkassen. Batterier skal være i klar pose. Elpærer og andre lyskilder skal også i en klar pose for sig. 

Miljøkassen skal kunne lukkes helt og må max veje 8 kilo inklusive indhold. 

Du må gerne flytte på skillerummet, men det må ikke tages helt ud. 
 

Viser en pakket miljøkasse, med batterier i det lille rum og maling i det store

Er der noget, der ikke må komme i miljøkassen?

Fyrværkeri, der ikke er affyret, skal afleveres på genbrugspladsen. Hvis det er affyret, skal det til restaffald. 

Ammunition: Hvis ammonitionen er af plast og er affyret, kan du smide det til restaffald. Uaffyret ammunition skal altid afleveres til politiet. Ammunition af metal skal altid afleveres til politiet - uanset om det er affyret eller ej. 

Lysstofrør skal afleveres på genbrugspladsen. 

Elektronik, som andre kan bruge - eller som kan repareres - bør du i stedet give væk eller sælge videre. Elektronik over 50 cm. skal køres på genbrugspladsen. Husk at låget på miljøkassen skal sidde tætlukkende, når du sætter den ud til afhentning. 

Selvantændelige klude, fx klude med linolie, skal vædes med vand og puttes i en ikke-brændbar emballage såsom et tætlukkende syltetøjsglas. Glasset med kludene lægger du til restaffald. 

Oxiderende affald, fx brintoverilte eller kaliumpermanganat, skal afleveres på genbrugspladsen. 

Gasflasker skal afleveres på genbrugspladsen.

Kanyler skal i kanyleboks, som fås på apoteket, og afleveres på apoteket eller på genbrugspladsen.

Medicin skal afleveres på apoteket eller genbrugspladsen.

Hvornår får jeg miljøkassen tømt?

Sæt miljøkassen foran dine skraldespande - det er tegnet til skraldemanden om, at han skal tage den med. Han tager den med som del af sin faste rute med at tømme skraldespande. 

Pak miljøkassen forsvarligt. 

Luk låget helt tæt.

Skriv navn og adresse på adresseklistermærket på kassens låg. Hvis adresseklistermærket mangler, kan du rekvirere et ved at skrive til dagrenovation@kertemindeforsyning.dk

Når skraldemanden tager din miljøkasse, sætter han en tom og renvasket til dig. 

Du kan også selv køre på genbrugspladsen og bytte din fulde miljøkasse til en tom. 

De 2 standard affaldsbeholdere og miljøkassen

Skraldemanden tog ikke min miljøkasse med - hvad gør jeg?

Du kan enten køre din miljøkasse på genbrugspladsen. Her kan du aflevere den og få en ny ved henvendelse til personalet. 

Eller du kan sætte miljøkassen frem igen næste gang, du får tømt skraldespande. 

Hvad gør jeg, hvis emballage er utæt?

Hvis der går hul på kemiemballage - fx flasken med rensebenzin - er det vigtigt, du sikrer dig, at kemien kommer i en anden beholder. Helst en beholder af solid plast, idet fx marmeladeglas kan gå i stykker.  

Når du har hældt kemi over på uoriginal emballage, er det vigtigt, du skriver på emballagen, hvad der er i. 

Kan jeg slippe for miljøkassen og spare penge?

Nej, miljøkassen kan ikke afmeldes. 

Heller ikke, hvis du er i vanen med selv at køre farligt affald på genbrugspladsen. 

Udgiften for miljøkassen og op til 10 afhentninger om året er inkluderet i dit grundgebyr. 

Faresymbol-junglen: Plasticaffald eller farligt affald?

Plasticemballager med et eller flere af faresymboler må godt smides i plastspanden, forudsat at emballagen er helt tom

 

Ætsningsfare:

Ætsningsfare


Kan også se sådan ud (udgået faresymbol):

 


Eller være markeret med dette symbol (ligeledes udgået):
 

Ældre ætsningsfare symbol

 

Brandfare:

Brandfaresymbol

 

Kan også se sådan ud (udgået faresymbol):

 

Ældre brandfaresymbol

 

Brandnærende:

Faresymbol brandnærende


Kan også se sådan ud (udgået faresymbol):

 

Ældre faresymbol brandnærende

 

Miljøfare:

Faresymbol miljøfare


Kan også se sådan ud (udgået faresymbol):


Ældre Faresymbol miljøfare

 

Sundhedsfare:

Sundhedsfare faresymbol


 

Kan også se sådan ud (udgået faresymbol):


Ældre sundhedsfare faresymbol


Er der andre faresymboler på emballagen end de viste, eller er beholderen med faresymbol ikke helt tom, må den ikke komme til plastaffald. Så skal den afleveres som farligt affald: enten i miljøkassen eller på genbrugspladsen.

Hvorfor bliver miljøkassen indført?

Vi indfører miljøkassen, fordi for meget farligt affald gennem tiden er endt i restaffald. Restaffaldet køres til Fynsværket, hvor det brændes. Giftige stoffer og tungmetaller fx fra batterier ender derved i slaggerne fra forbrændingen, som blive brugt som vejfyld. Bortskaffelsen af dit farlige affald er væsentlig mere miljøvenligt, når det behandles som farligt affald, og ikke som restaffald.  

En anden årsag er, at vi skal. Christiansborg vedtog i 2020 en klimaplan, der foreskriver, at der skal indsamles farligt affald ved husstandene. 

Elsparepæren gik i stykker - hvad gør jeg?

Content 5 - knust pære.jpg

Hvis uheldet er ude, og sparepæren går i stykker, kan små mængder kviksølv fordampe. Kviksølv er en af de farligest miljøgifte med risiko for at skade nervesystemet. Og idet metallet er flydende ved stuetemperatur, sker der en betydelig fordampning.

Derfor er det vigtigt at lufte godt ud og få samlet resterne korrekt op, hvis uheldet er ude.

1. Luk vinduet op
En sparepære, der går i stykker, frigiver små mængder kviksølvdampe, som du bør undgå at indånde.
Åbn vinduet, og lad det stå åbent, mens du gør rent.

2. Skrab skår mv. op med karton og tør efter med våd køkkenrulle
Det er vigtigt, at du får samlet alle rester op.

Lad være med at bruge kost eller støvsuger – det spreder kviksølvet i rummet.
Brug i stedet karton til at skrabe resterne op med. Tape kan bruges til at samle rester i sprækker og revner.

Tør efter med våd køkkenrulle for at få de sidste små rester med.

3. Læg resterne i en lufttæt beholder og aflevér på genbrugsplads eller i miljøkassen
Pak resterne mv. forsvarligt ind og læg det i en lufttæt beholder, f.eks. et syltetøjsglas eller i en frysepose.

Aflevér det på genbrugspladsen eller i miljøkassen.

4. Luft godt ud bagefter
Sørg for gennemtræk i 15 minutter efter, at du har ryddet op. Selv efter udluftning kan der være små rester af kviksølv tilbage i rummet. Så for at være helt sikker, kan det være en god idé at lufte ekstra ud de følgende 14 dage. 

Vores råd gælder både elsparepærer og lysstofrør. 

Må spraydåser komme i miljøkassen? Og må gasflasker/trykflasker?

Spraydåser er sådan noget som dåser fra hårlak, deodoranter og barberskum. 

Spraydåser og lightere må gerne komme i  miljøkassen. 

Gasflasker/trykflasker er fx gasflasken fra Weber-grillen, svejsegasflasken osv. 

Gasflasker/trykflasker må ikke afleveres i miljøkassen hjemme; de skal afleveres på genbrugspladsen. Kig efter dette symbol på pladsen:

Billede på rød baggrund af en trykflaske

Jeg bor et sted med fælles containere - hvad skal jeg gøre?

Hvis du bor et sted med fælles affaldscontainere (typisk etageboliger), vil I sikkert også få en fælles miljøkasse.

Tal med din ejendomsmester, han styrer ordningen for dig og dine naboer.