måleraflæsning-2022

Vi har gennem årene skiftet mange gamle målere ud med nye, fjernaflæste. Hvis du ikke får et aflæsningskort fra os, behøver du derfor ikke foretage dig noget.

Sådan beskytter og tester vi drikkevandet

 

I Danmark har vi noget af det reneste drikkevand i verden. Vi kontrollerer løbende drikkevandet for en lang række stoffer for at sikre din og din families sundhed. 

Hvad gør vi for at sikre vandets kvalitet?

Hvor og hvordan testes drikkevandet - og for hvad?

Hvorfor tester vi ikke for alt?