Sådan beskytter og tester vi drikkevandet

 

I Danmark har vi noget af det reneste drikkevand i verden. Vi kontrollerer løbende drikkevandet for en lang række stoffer for at sikre din og din families sundhed. 

Hvad gør vi for at sikre vandets kvalitet?

Hvor og hvordan testes drikkevandet - og for hvad?

Hvorfor tester vi ikke for alt?

Vandforurening Bogensø Vandværk

Kogeanbefaling: Der er konstateret forurening med coliforme bakterier i drikkevandet, som Bogensø Vandværk leverer til ca. 90 adresser, fortrinsvis sommerhuse, i Bogensø.