For meget affald - hvad gør jeg?

  • Sortere mere er det absolut bedste og billigste, du kan gøre. I tvivl om sortering? Tjek Sorterings ABC 
     
  • For et gebyr kan du få større spand. Er du flyttet, kan du ændre størrelse på spand gratis én gang op til tre måneder efter indflytning. Du kan ændre spandestørrelse på vores Selvbetjening.
     
  • Har du undtagelsesvis for meget affald, fx efter en fest, kan du enten købe ekstrasække i udvalgte butikker  - eller køre på genbrugspladsen med ekstra affald. Tal med en af de ansatte på genbrugspladsen: Ekstra husholdningsaffald skal nemlig i en særlig container - prisen herfor er i 2020 kr. 40,- pr. sæk (kun mobile pay, ingen kontanter). Klik her for at læse om affaldssække og foringer til skraldespande og containere.

Småt brændbart er ikke beregnet til dagrenovation. 

Nu tager vi også imod dine tomme mad- og drikkekartoner

Nu kan du aflevere dine mælkekartoner og alle andre mad- og drikkekartoner på genbrugspladserne.