Betalingsbetingelser


​Betaling af leverancer fra Kerteminde Forsyning A/S sker a conto, så årets forventede forbrug fordeles på 4 kvartalsvise rater. Årsafregningen sker sammen med 1. a conto i det følgende år.

Opkrævning af forbrugsafgifter 2024

Regninger udsendes ca. 14 dage før betaling, som er følgende:

1. a conto + årsafregning vedr. 2023 til betaling den 4. marts 2024
2. a conto til betaling den 3. maj 2024
3. a conto til betaling den 5. august 2024
4. a conto til betaling den 4. november 2024

Du kan tilmelde betalingen til Betalingsservice - så undgår du at betale for sent. Din bank kan vejlede dig herom. 

​Hvis du betaler regningen efter sidste betalingsdato, pålægges renter i henhold til rente-loven, med 8% + Nationalbankens udlånsrente fra forfaldsdatoen.

Betaler du ikke regningen, sender vi 1 rykker. Rykkergebyret er kr. 100.

Hvis du ikke betaler efter rykkeren, vil vi tage skridt til at afbryde for forsyningen af fjernvarme og/eller vand. Her pålægges et gebyr på kr. 589,-, samt evt. omkostninger til foged, låsesmed m.v. i den forbindelse. Hvis vi ikke træffer nogen hjemme ved et varslet besøg, pålægges et gebyr for forgæves kørsel på kr. 243,50. Tab eller skade i forbindelse med lukningen er uden ansvar for Kerteminde Forsyning A/S.

Restance, der ikke er blevet betalt i forbindelse med rykkerproceduren, vil blive sendt til inddrivelse ved SKAT eller advokat.

Før forsyningen kan åbnes igen, skal hele restancen inkl. renter, åbningsgebyr (kr. 589,-) samt omkostninger i forbindelse med lukning/åbning være betalt, eller der skal være indgået en betalingsaftale. Betalingsaftaler pålægges et aftalegebyr på kr. 243,50.

Hvis der tidligere har været indgået en betalingsaftale, der ikke er blevet overholdt, vil der ikke ske genåbning, med mindre der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug.

​Betalingsaftaler/afdragsordninger kan alene ske ved henvendelse til Kerteminde Forsyning A/S. Såfremt en indgået betalingsaftale ikke overholdes, vil der blive taget skridt til at lukke for forsyningen uden yderligere varsel.

  • Ved betaling modtaget inden kl. 11.00 - kan der åbnes samme dag.
  • Ved betaling modtaget efter kl. 12.00 - kan der åbnes dagen efter.
  • Åbning sker kun inden for vores normale åbningstider.


​Betalingen skal dokumenteres overfor Kerteminde Forsyning A/S - kvittering kan evt. sendes på mail til inkasso@kertemindeforsyning.dk

​Drejer restancen sig om spildevand eller renovation, kan sagen uden yderligere varsel oversendes til retslig inkasso. Retslig inkasso vil medføre flere omkostninger for dig. 

 

Senest opdateret 05-01-2024

Handelsvilkår for automatisk kortbetaling

Betalingsvilkår for automatisk kortbetaling