Betalingsbetingelser


​Betaling af leverancer fra Kerteminde Forsyning A/S sker a conto, så årets forventede forbrug fordeles på 4 kvartalsvise rater. Årsafregningen sker sammen med 1. a conto i det følgende år.

Opkrævning af forbrugsafgifter 2023

Regninger udsendes ca. 14 dage før betaling, som er følgende:

1. a conto + årsafregning vedr. 2022 til betaling den 3. marts 2023
2. a conto til betaling den 3. maj 2023
3. a conto til betaling den 3. august 2023
4. a conto til betaling den 3. november 2023

Du kan tilmelde betalingen til Betalingsservice - så undgår du at betale for sent. Din bank kan vejlede dig herom. 

​Hvis du betaler regningen efter sidste betalingsdato, pålægges renter i henhold til rente-loven, med 8% + Nationalbankens udlånsrente fra forfaldsdatoen.

Betaler du ikke regningen, sender vi 1 rykker. Rykkergebyret er kr. 100.

Hvis du ikke betaler efter rykkeren, vil vi tage skridt til at afbryde for forsyningen af fjernvarme og/eller vand. Her pålægges et gebyr på kr. 566,-, samt evt. omkostninger til foged, låsesmed m.v. i den forbindelse. Hvis vi ikke træffer nogen hjemme ved et varslet besøg, pålægges et gebyr for forgæves kørsel på kr. 234,-. Tab eller skade i forbindelse med lukningen er uden ansvar for Kerteminde Forsyning A/S.

Restance, der ikke er blevet betalt i forbindelse med rykkerproceduren, vil blive sendt til inddrivelse ved SKAT eller advokat.

Før forsyningen kan åbnes igen, skal hele restancen inkl. renter, åbningsgebyr (kr. 566,-) samt omkostninger i forbindelse med lukning/åbning være betalt, eller der skal være indgået en betalingsaftale. Betalingsaftaler pålægges et aftalegebyr på kr. 234,-.

Hvis der tidligere har været indgået en betalingsaftale, der ikke er blevet overholdt, vil der ikke ske genåbning, med mindre der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug.

​Betalingsaftaler/afdragsordninger kan alene ske ved henvendelse til Kerteminde Forsyning A/S. Såfremt en indgået betalingsaftale ikke overholdes, vil der blive taget skridt til at lukke for forsyningen uden yderligere varsel.

  • Ved betaling modtaget inden kl. 11.00 - kan der åbnes samme dag.
  • Ved betaling modtaget efter kl. 12.00 - kan der åbnes dagen efter.
  • Åbning sker kun inden for vores normale åbningstider.


​Betalingen skal dokumenteres overfor Kerteminde Forsyning A/S - kvittering kan evt. sendes på mail til inkasso@kertemindeforsyning.dk

​Drejer restancen sig om spildevand eller renovation, kan sagen uden yderligere varsel oversendes til retslig inkasso. Retslig inkasso vil medføre flere omkostninger for dig. 

 

Senest opdateret 08-09-2023

Handelsvilkår for automatisk kortbetaling

Betalingsvilkår for automatisk kortbetaling