Vejledning om klagemuligheder på varmeområdet


Hvis du som kunde hos Kerteminde Forsyning ikke er tilfreds med din regning, leverance eller andre forhold vedrørende fjernvarme, har du forskellige muligheder for at klage.

I første omgang kan du skriftligt henvende dig til vores kundeservice. Ofte er der nemlig tale om en fejl eller misforståelse, som uden videre kan opklares via dialog.

Vores adresse er

Kerteminde Forsyning A/S
Kohaven 12
5300 Kerteminde
Eller på e-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk

Kan sagen ikke klares på den måde, kan du gå et skridt videre og klage til et ankenævn.

Hvis du ikke er tilfreds med den afgørelse eller det svar vedrørende fjernvarme, du får fra os, bør du sikre dig, at du som minimum har vores afgørelse eller svar på skrift, f. eks. i en e-mail eller i et brev.

Du kan klage over Kerteminde Forsynings afgørelse til Ankenævnet på Energiområdet

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Tlf.: 41 71 50 00
post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk

Du kan også indbringe sagen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du kan også klage online på den offentlige forbrugerportal

(Vælg: ”energi” og følg instruktionen).

www.forbrug.dk kan du se hvad det koster at indsende en klage. Gebyret tilbagebetales, hvis du får medhold. 

Styrelsen vil søge at mægle mellem dig og Kerteminde Forsyning. Opstår der ikke enighed mellem dig og Kerteminde Forsyning, har du mulighed for at indgive en klage til Forbrugerklagenævnet. 

Bor du i EU uden for Danmark, kan du klage gennem EU-kommissionens onlineplatform: ec.europa.eu/consumers/odr/.​