Vand i kælderen - hvad gør jeg?


Kerteminde Forsyning har pligt til at fjerne dit spildevand fra stueplan, hvis uheldet er ude, og spildevand trænger ind i boligen. Det er derimod dit eget ansvar at sørge for at få spildevandet ud af kælderen. 

Som grundejer skal du sørge for at anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab, idet oversvømmelsen juridisk ikke er forsyningens ansvar.

Forsyning kan kun drages til ansvar, hvis der er tale om fejl eller forsømmelser fra forsyningens side.

Du bør af sundhedsmæssige årsager være påpasselig, hvis du står i den situation at skulle tømme og rense en kælder oversvømmet med vand. Især hvis kan være iblandet kloakvand. 

Læs Sundhedsstyrelsens information om smittefare ved arbejde i fx oversvømmet kloak. 

Sundhedsstyrelsens råd i forbindelse med oprydning af fx oversvømmet kælder. 
 

3 tips til at fremtidssikre din bolig mod oversvømmelse
 

Kældre, udluftningsriste i sokler og sænkede garager er særligt udsatte for indtrængende vand eller kloakvand. 

Hvis du vil fremtidssikre din bolig, kan du søge hjælp ved en autoriseret kloakmester. Vedkommende kan fx hjælpe dig ved at installere:

 

4 tips til at forberede din grund til store regnskyl
 

Hvem har ansvar for hvad?

Hvad gør Kerteminde Forsyning for at mindske risiko for vand i kælderen?