Min septiktank / bundfældningstank

 

Du modtager sms, når det er tid til, at du skal have tømt din bundfældningstank. Vi sender som udgangspunkt varslet til det mobilnummer, der er registreret på adressen.

Har du ikke modtaget kode endnu, så ring til os på ​70 25 33 33​.

Klik her for at skifte mobilnummer til varsling og se oplysninger om din tank. 


Din septiktank tømmes én gang årligt. Tømningen sker typisk i perioden marts til juni. ​Det er ikke muligt at søge om fritagelse fra ordningen, da ordningen er en kommunal, obligatorisk ordning.

Hvem tømmer min tank?

Hvis du har spørgsmål om tømning af din tank, kan du kontakte:

FKS Slamson
Tlf.: 63 42 10 17 (åbent fra 8-16 mandag-torsdag & 8-14.30 fredag) eller på e-mail: to@fksslamson.dk

Hvorfor er regelmæssig tømning vigtigt?

En bundfældningstank skal tømmes minimum én gang om året, ellers risikerer du, at den ikke fungerer efter hensigten. Dette kan bevirke, at f.eks. overskydende slam stopper sivedræn. Du kan også komme til at opleve toiletter, der bobler og ikke fungerer ordentligt.

Min tank er i stykker - hvad gør jeg?

Hvis din tank er gået fysisk i stykker, skal du rette henvendelse til en autoriseret kloakmester. 

Mit toilet bobler og tømmes dårligt

Hvis du har bundfældningstank / septiktank, og du oplever, at dit toilet bobler og tømmes dårligt, kan det tyde på, at processen i tanken ikke fungerer korrekt. 

Løsningen er at ringe efter en slamsuger. Se ovenfor under 'Hvem tømmer min tank?'

Hvis der kun er få dage til en ordinær tømning, kan du vente, til den slamsuger, Kerteminde Forsyning samarbejder med, alligevel kommer forbi.