Klagevejledning


Vejledning om klagemulighed på affaldsområdet​.

Hvis du som kunde hos Kerteminde Forsyning ikke er tilfreds med din regning, tømning af skraldespande eller andre forhold vedrørende affald, har du forskellige muligheder for at klage.

I første omgang kan du skriftligt henvende dig til vores kundeservice. Ofte er der nemlig tale om en fejl eller misforståelse, som uden videre kan opklares via dialog.​

Vores adresse er:

Kerteminde Forsyning 
Kohaven 12
5300 Kerteminde
Eller på e-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk

Der findes intet klagenævn for kunder på affaldsområdet. Men hvis du har klaget til Kerteminde Forsyning vedrørende affald, og du ikke er tilfreds med vores svar eller afgørelse, kan du rette henvendelse til Kerteminde Kommune:

Kerteminde Kommune
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Eller på e-mail: kommune@kerteminde.dk

Du bør i den forbindelse som minimum sikre dig, at du har vores afgørelse på skrift – f. eks. i en e-mail eller i et brev.

Kerteminde Kommune kan eventuelt henvise dig til at klage til Miljøstyrelsen.