Separatkloakering - hvad er det?

 

Vi er i disse år i gang med at modernisere og fremtidssikre kloaknettet i kommunen. Klimaeksperter forventer voldsommere regnskyl i fremtiden. Og vi ser allerede nu effekterne af større mængder regn og voldsomme skybrud: boblende toiletter, kloaker der løber over og sender urenset spildevand ud i naturen, kældre som oversvømmes med kloakvand. 

Derfor opdeler vi kloaknettet - også kaldet seperatkloakering. Hvor regnvand og spildevand førhen løb i samme kloakrør, gennemfører vi nu en opdeling med ét rør til regnvand, ét rør til kloakvand. Der er nemlig ingen grund til, at regnvand sendes til rensningsanlæg og belaster kloaknettet. 

Regnvand bør ledes ud i søer og vandløb, mens kloakvand skal sendes til rensningsanlæg og renses, inden det udledes til Storebælt. 

Ønsker du at tilmelde eller afmelde vores nyhedsbrev om aktuelle seperationsprojekter, så send en mail til os på forsyning@kertemindeforsyning.dk.