Vandets vej fra undergrund til drikkeglas

Grundvandet dannes når regnvand siver ned igennem jorden som bl.a. består af mange lag af sand, grus, ler. Hvor hurtigt vandes siver gennem jordlagene, varierer meget fra sted til sted, fordi hastigheden afhænger af undergrundens sammensætning. Vandet omkring indvindingsboringerne er mellem 25 – 75 år om, at nå gennem lagene i jorden og ned til det grundvandsmagasin vi indvinder drikkevandet fra.

Inden det rene vand kommer ud af vandhanen hos dig, er grundvandet pumpet op fra under undergrunden. Derfra skal det på en længere rejse, inden det når ud til dig. Vi har beskrevet vandets rejse i afsnittene nedenfor. 

 

1. Det hele starter med et regnskyl...

2. Boringer

3. Iltning fjerner stoffer i vandet og giver bedre smag

4. Filtrering fjerner jern og mangan

5. Ud til din vandhane