×
Menu

Sådan afleveres erhvervsaffald på genbrugspladserne

 

Hvis du som erhvervsdrivende skal på genbrugspladsen, kan du enten betale med dankort eller med affaldsklippekortet. Den sidste mulighed er en stor fordel, hvis du eller dine ansatte tit kommer på genbrugspladsen. 

​Hvis du ikke har et affaldsklippekort eller et Dankort, så skal du henvende dig til personalet.


​1) Hvis du har farligt affald med, så henvend dig til personalet og få vejet affaldet.

2) Gå hen til betalingsstanderen. 

3) Vælg betalingsform: A: Affaldsklippekort B: Dankort

4) Vælg biltype

5) Vælg affaldstype

6) Hvis du har farligt affald med: indtast kg. farligt affald

7) Tryk godkend

8) Tryk for ønsket kvittering (gælder kun for betaling med Dankort, da der automatisk udskrives kvittering via affaldsklippekortet)

9) Husk din kvittering


På forlangende skal du vise din kvittering til personalet, der jævnligt udfører stikprøvekontrol for at se, om de rigtige data er indtastet og for at hjælpe med eventuelle problemer. Er du i tvivl så spørg altid vores hjælpsomme personale.
 

Sorteringsvejledning for erhvervsaffald (pdf)

Regulativ for erhvervsaffald (pdf). 

Hvad kan jeg aflevere gratis på genbrugspladsen?

Elektronikskrot uden skærme - genanvendelige ting (altså ting, der kan genbruges uden videre af andre gæster på pladsen, fx. lamper osv) - hårde hvidevarer - jern og metal - lysstofrør - pap - papir - plastfolie/plastposer - plasthavemøbler - tøj og sko

Hvilke erhvervskøretøjer må komme på pladserne?

Alle køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kilo + en til køretøjet godkendt trailer. 

Forstå din regning for affald

Vi er begyndt at udsende 4. acontoregning. Denne regning er den første, hvor de nye affaldsbeholdere optræder. Få hjælp til at forstå din regning hér. 

Læs mere