Håndsprit er farligt affald

Eksplosionsfare på forbrændingsanlæg pga. beholdere til håndsprit. Du skal aflevere beholderne i farligt affald på genbrugspladserne.

Mine skraldespande

 

På denne side har vi samlet en række af tips om de mest udbredte spørgsmål omkring skraldespande.

Min spand er overfyldt

Min spand lugter / har maddiker

Min spand blev ikke tømt

Min spand blev ikke sat rigtigt tilbage

Min spand er defekt