Vejledning om klagemuligheder på vandområdet

Hvis du som kunde hos Kerteminde Forsyning ikke er tilfreds med din regning, leverance eller andre forhold vedrørende vandforsyning, har du forskellige muligheder for at klage.

I første omgang kan du skriftligt henvende dig til vores kundeservice. Ofte er der nemlig tale om en fejl eller misforståelse, som uden videre kan opklares via dialog.

Vores adresse er

Kerteminde Forsyning A/S
Kohaven 12
5300 Kerteminde
Eller på e-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk

Kan sagen ikke klares på den måde, kan du gå et skridt videre og klage til et ankenævn.

Hvis du har klaget til Kerteminde Forsyning vedrørende vandforsyning, og du ikke er tilfreds med svaret eller afgørelsen, bør du sikre dig, at du som minimum har svaret eller afgørelsen på skrift, f. eks. i en e-mail eller i et brev.

Du kan klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du kan også klage online ved på den offentlige forbrugerportal

(Vælg: ”energi” og følg instruktionen).
​​
Styrelsen vil søge at mægle mellem dig og Kerteminde Forsyning. Opstår der ikke enighed mellem dig og Kerteminde Forsyning, har du mulighed for at indgive en klage til Forbrugerklagenævnet. På ​www.forbrug.dk kan du se, hvad det koster at indsende en klage. Gebyret tilbagebetales, hvis du får medhold. 

Bor du i EU uden for Danmark, kan du klage gennem EU-kommissionens onlineplatform: ec.europa.eu/consumers/odr.