FAQ - ofte stillede spørgsmål

Kan jeg dele skraldespande med mine naboer?

Nej, desværre. 

Årsagen er, at deleordning vil kræve en del tid at administrere og dermed påføre kunderne i fællesskab større udgifter. Hvis vi skal dele regningen op for de kunder, der ønsker at dele, vil det derudover koste endnu flere penge at administrere. Hvis én kunde skal betale for alle i deleordningen, løber de enkelte en urimelig risiko. 

Læg dertil, at vi ikke kan blive part eller mægle, hvis der opstår tvist mellem brugerne af deleordninger. Eller organisere deleordningen, hvis nogen vil ud af eller flere vil ind i ordningen. Erfaringen viser også, at jo flere, der deles om spande, des dårligere bliver sorteringen. 

Det vigtige ved den nye ordning er, at der skal sorteres i flere affaldstyper – derfor er der brug for flere rum til affald. Det rum, hvor du smider restaffald i, er faktisk kun på 140 liter – svarende til en gammeldags skraldespand. Og rummet til madaffald er kun 100 liter, det vil sige en del mindre end en gammel biospand.  

Må jeg flytte skillevæggen i min skraldespand?

Nej.

Skillevæggen skal sidde, hvor den sidder, for at sikre, at spanden tømmes korrekt. Skillevæggen i spanden skal nemlig matche de to kamre i skraldevognen, når spanden vippes op. 

Hvis du flytter skillevæggen, skal hele spanden skiftes, og der pålægges gebyr. 

Miljøkassen har også en skillevæg - og den må du gerne flytte, men ikke tage helt ud. 

Hvorfor kan man ikke få mindre spande end 240 L?

Vi har testet energi- og genbrugsspande på 140 L og 190 L. Disse tests viste, at affaldet kiler sig fast i spande, som er mindre end 240 L. 

De små spande kan desuden kun leveres med låg, som skraldemanden manuelt skal åbne før hver tømning. Så også af hensyn til arbejdsmiljøet for skraldemanden er de små spanden valgt fra. 

Havespanden fås dog fra 140 L, fordi den ikke er opdelt i to rum.

Skelplads og standplads - hvad er det?

Skelplads betyder, du selv sætter spande frem til nærmeste skel, skraldebilen kan køre til. Nærmeste skel vil for langt de fleste betyder kanten af grunden/ud til vejen. Du sætter ligeledes selv dine spande tilbage, hvis du har skelordning. Spandene må maksimalt stå 2 meter fra skellet, når de skal tømmes. 

Standplads betyder, skraldemanden henter skraldespande inde på din grund og sætter dem tilbage. 

På fotoet nedenfor står de to spande til venstre i skel, mens spanden til højre står på standplads.

Hvilke typer spande kan jeg benytte i mit køkken?

Find inspiration til beholdere i køkkenet, der passer dig, ved at søge på ”indendørs affaldssortering” på nettet.

Vi kan ikke pege på en bestemt leverandør, men byggemarkeder, køkkenfirmaer, boligindretningsforretninger og meget store supermarkeder kan være steder at kigge. 

Med de nye spande skal der sorteres mere affald: madaffald, glas, metal, pap, papir og restaffald. Den største forandring i den nye ordning er sortering af madaffald. Her hører fx kødrester med. Det er vigtigt, at du sørger for at have en madaffaldspand i dit køkken, der ikke har ventilationshuller, og hvor låget slutter helt tæt til.

Vi anbefaler at bruge udtjente indkøbsposer eller andre plastposer i madaffaldsspanden i dit køkken. Poserne skal kunne lukke helt tæt, så du undgår fluer og maddiker i energispanden. 

 

Skal spanden stå med håndtag udad på tømningsdagen?

Ja.

Når spande tømmes, skal de stå med håndtag udad, så skraldemanden ikke skal dreje rundt med spandene. 

Det gælder uanset, om du har valgt at få hentet spande inde på grunden (standplads) eller selv sætte spande frem (skelplads). 

Skraldemænd tømmer flere hundrede spande om dagen. Det mindsker det fysiske slid meget, hvis du husker at vende spande rigtigt med håndtag udad. 

Hvor skal spande stå, når de skal tømmes?

Ved skelplads skal dine spande stå på plant, kørefast underlag. Spandene skal stå inden for 2 meter fra skel. 

Du kan få hentet spande inde på grunden - det kaldes standplads. Vælger du standplads, skal adgangen til standpladsen være lavet af kørefast materiale. Normalt er der tale om asfalt eller fliser. I enkeltstående tilfælde kan der efter en konkret vurdering accepteres meget hårdt sammenkørt jord. 

Standpladsen skal ligge inden for 20 meter fra skel. Har du valgt en standplads mere end 20 meter fra skel, skal du tilkøbe afstandsafhentning. Det betyder, vi henter spandene op til 100 meter fra skel. Kravene til fast belægning er de samme som ovenstående. 


Du kan se en samlet oversigt over reglerne ved at klikke her.
 

Må jeg bygge en indhegning til de nye spande ved skel?

Ja. 

Du må gerne bygge en indhegning eller stativ til de nye spande ved skel. Hvis din indhegning skal have luger, skal de kunne stå åbne af sig selv, så skraldemanden ikke både skal holde luger åbne og køre med skraldespande. 

Det er muligt, der indføres en ekstra spand i fremtiden til plast. Derfor vil det være en god idé at indtænke plads til en sådan spand, når du bygger din indhegning. 

Erhverv: Hvilke affaldsløsninger findes der?

Vi kan tilbyde at levere energispande til erhverv. Energispanden findes i 240, 370 og 660 L. Energispanden består af to rum. Et til restaffald og et til madaffald. 

Såfremt en virksomhed ikke ønsker at sortere i restaffald og madaffald, kan vi ikke tilbyde at opstille skraldespande, men må henvise til det private marked. 

Virksomheder kan også få hentet plast og mad- & drikkekartoner. 

Ved blandede bolig/erhvervsadresser er boligdelen omfattet af reglerne om, at man skal have energi- og genbrugsspand, hvorfor de ikke kan fravælges på disse steder. Erhvervsdelen er omfattet af de samme muligheder som andet erhverv. 

 

Hvordan skal jeg sortere tekstilaffald?

Tekstilaffald er det tøj og tekstil, som de velgørende organisationer ikke kan bruge.

Eksempler på tekstilaffald: den enlige sok, de udslidte håndklæder, slidt sengetøj, viskestykker, karklude, stofgardiner, dyner og puder. 

Tekstilaffaldet må gerne have indtørrede pletter af mad eller drikke - men ikke kemirester (olieklude osv. er restaffald). Og tekstilaffaldet skal være tørt og uden mug. 

Læg tekstilaffaldet i en rød tekstilpose og læg posen i rummet til pap og papir. 

Udslidte lædervarer, tasker og sko skal stadig til restaffald. 

Regntøj mv med PVC skal på genbrugspladsens container Til nedgravning. 

Må der være madrester i fx metaldåser og glas?

Emballage af glas eller metal skal være almindeligt tømt og skrabet. Er der madrester i, du ikke kan bruge, så skrab resterne ned til andet madaffald. (Husk madaffald skal i lukket pose i spanden.) 

Hvis du ønsker at rengøre emballage, så brug ikke rent vand. Brug i stedet brugt opvaskevand, stil emballagen i håndvasken og vask hænder over det - eller find et ledigt sted i opvaskemaskinen. 

Plastemballage, som er snasket til af madrester, kan ikke afleveres på genbrugspladsen. Brug tricket med brugt opvaskevand eller en ledig plads i opvaskemaskinen - så kan plast afleveres på genbrugspladsen. Hvis du ikke kan rengøre plast, skal det til restaffald.

 

Pizzabakker: Hvad skal jeg gøre med dem?

Pizzabakker skal til restaffald. Årsagen er snask og fedtrester fra pizzaen. 

Gavepapir og gavebånd - hvad gør jeg med det?

Begge dele skal til restaffald. 

Mange tror måske, det flotte gavepapir og de flotte gavebånd kan genanvendes. Men det kan det ikke. 

Du kan selvfølgelig glatte gavepapir ud, der ikke er revet i stykker, og genbruge det til ny gaveindpakning næste jul. Gavebånd kan i mange tilfælde også gemmes og genbruges til næste jul. Direkte genbrug er altid den bedste løsning.  

Klik her for at se åbningstider på genbrugspladserne. 

Må jeg hælde haveaffald, potteplanter osv. i rummet til madaffald?

Nej.

Der må kun komme madaffald i rummet til madaffald. Det vil sige ingen afskårne blomster, potteplanter, haveaffald o.lign.

Har du lidt nedfaldsfrugt, kan det godt gå i rummet til madaffald. Men husk at rådden frugt afgiver en del væske. Put nedfaldsfrugt i poser, så du ikke ender med en ulækker spand.

Madaffald omdannes til biogas, mens haveaffald knuses og komposteres. To vidt forskellige processer.

Må jeg selv kompostere grønt madaffald i egen kompostbeholder?

Ja.

Vi opfordrer dog til, at du giver os alt dit grønne madaffald. 

Erfaringen er nemlig, at for mange har en kompost, der rådner i stedet for at kompostere korrekt. Det udleder metan, som er en slem drivhusgas. Selvom nogle komposterer korrekt, er det miljømæssigt bedst, at vi får alt madaffald og genanvender det til bioforgasning og gødning til marker. 

 

Må jeg brænde mit haveaffald?

Nej. Det måtte man førhen, men den går ikke længere. 

Du må gerne brænde rent, tørt træ på bålpladser hele året.

Sankt Hans bål må godt indeholde haveaffald. 

Hvordan går det med genanvendelse i kommunen?

Udvikling i genanvendelsesprocent: 


2016: 46 pct.
2017: 45 pct.
2018: 47 pct.
2019: 51,5 pct. 
2020: 62,3 pct.

I 2030 skal vi 80 procent plastaffald genanvendes, mens 70 procent af resten af husholdningsaffaldet skal genanvendes. I år 2040 er målet det affaldsløse samfund. 

Miljøstyrelsen definerer genanvendelse på denne måde:

Genanvendelse foregår ved, at produkterne først nedbrydes eller findeles, hvorefter der indvindes stoffer eller materialer fra de nedbrudte produkter. De indvundne materialer kan derefter enten bruges ved fremstilling af samme type produkter som de oprindelige, eller til helt andre produkter. I modsætning til genbrug, hvor produktet ikke nedbrydes først, handler genanvendelse om at indvinde ressourcerne i affaldet.

Jeg er synshandicappet - hvordan får jeg hjælp til at sortere?

Har du eller en pårørende synshandicap og derved svært ved at læse de klistermærker, der sidder på skraldespandene, er der hjælp at hente. 

Ved behov kommer vi uden beregning og sætter særlige tegn på spandenes låg, som kan aflæses med fingrene. 

Skriv til os på dagrenovation@kertemindeforsyning.dk eller ring på 70 25 33 33, hvis du eller en du kender har behov for særlige mærker på spandene. 

 

Henkastet affald - hvad gør du, hvis du opdager det?

""

Ser du henkastet affald i naturen, kan du melde det ind til kommunen ved at bruge appen Tip Kerteminde. 

Du kan hente appen her:

Google Play

Hvis der er tale om en mindre mængde affald, kan du smide det i din egen spand til restaffald (og tak for dit samfundssind!). 

Hvor ofte tømmes spandene?

Energispanden til madaffald og restaffald tømmes hver 14. dag.

Genbrugsspanden til pap, papir, glas og metal tømmes hver 4. uge. 

Genbrugsspanden tømmes samme dag, men ikke nødvendigvis på samme klokkeslæt, som energispanden. 

Spanden til plast og kartoner tømmes hver 4. uge - samme dag som en tømning af energispanden, men ikke nødvendigvis på samme tidspunkt. 

Havespanden tømmes 26 gange om året med flest tømninger i havesæsonen. 

Miljøkassen har ikke faste tømmedage. Udfyld adresselabel på låget af kassen og sæt den fyldte miljøkasse ud foran dine skraldespande - så ved skraldemanden, at han skal tage den med.  

Jeg fik ikke tømt spande - hvad gør jeg?

Vi kommer hurtigst muligt og tømmer din spand, efter at du har anmeldt manglende tømning her. Klik her for at melde manglende tømning.

Vi kan kun nå at sende skraldebilen retur, hvis du melder manglende tømning ind til os inden for 3 dage fra det korrekte tømningstidspunkt. 

Jeg har brug for at få tømt spande oftere/sjældnere

Så skal du nok overveje en anden størrelse spand (Energispand og Genbrugsspand findes dog kun som minimum 240 L).

Ring til os på tlf. 70 25 33 33 for at skifte.
 

Du kan tilkøbe 7 ekstra tømninger ved helårsboliger i sommerugerne 22-35.​Tilmeldingen gælder for kalenderåret og fornyes automatisk, indtil du afmelder ordningen. Beløbet opkræves sammen med de øvrige forbrugsafgifter. 

Tilmelding kan ske via mail til dagrenovation@kertemindeforsyning.dk.​

Hvilke affaldsposer skal jeg bruge?

Tekstilaffald: Brug de røde tekstilposer og læg den lukkede pose ned i rummet til pap og papir. Vi udleverer en rulle med 10 stk. pr. år. Har du større mængder tekstilaffald, kan du lægge det i en klar sæk og sætte sækken på disken til farligt affald på genbrugspladsen. 

Restaffald skal i poser. Vi anbefaler poser med snoreluk, men du kan også bruge andre poser: Det kan være bæreposer, udtjente poser fra indkøb eller lignende. Poserne skal lukkes omhyggeligt med snor eller knude for at sikre at spanden ikke bliver beskidt, eller at der kommer mider og fluer i. 

Madaffald skal i lukkede affaldsposer ligesom restaffald. Du kan bruge papirposer, men de er mere skrøbelige og modtagelige for fluer. Vi anbefaler dig at anvende alm. skraldeposer med snorelukning fra daglighandlen. Du må ikke bruge de gamle bioposer til madaffald. 

Når posen med madaffald ankommer til behandleren, sprættes poserne op, dernæst skylles de og sendes til genanvendelse. Ordningen med bioposer er ophørt, da de giver tekniske problemer i behandlingen af madaffald. 

Pap og papir: kommes løst i spanden, brug ikke poser. Husk pap og papir må ikke være vådt eller beskidt. 

Glas og metal: kommes løst i spanden, brug ikke poser. Du behøver ikke rengøre glas og metal, men du må godt.

Plast og tetrapak/kartoner: I denne beholder må du selv bestemme, om du vil lægge affaldet løst i eller bruge affaldsposer. Af hygiejniske årsager kan det dog være en fordel at holde sig til traditioonelle affaldsposer af plast. 

Hvordan holder jeg Energispanden hygiejnisk?

Smid dit madaffald i tætsluttende poser. Det bedste valg er brugte indkøbsposer eller poser med luk-selv. 

Du kan bruge papirsposer, men vær opmærksom på, at de bliver skrøbelige, hvis de bliver våde. 

Overfyld ikke Energispanden, så låget står på klem. Slutter låget ikke tæt til, tiltrækkes fluer. 

Når madaffaldet behandles på pulpeanlægget, sorteres plastposerne fra og sendes til genanvendelse. 

En ekstra sikkerhed for at spanden holdes ren er at bruge store affaldsposer ('foringer') i spandens to rum. 

Hvor meget skal jeg gøre ud af at rense emballage (dåser, glas, plast)?

Det er spild af vand at rengøre glas og dåser osv. Emballagen skal være almindeligt tømt (skrabet), men behøver ikke være skyllet.

Hvis du alligevel har det bedst med skyllede glas osv: Du vasker sikkert tit hænder, når du laver mad. Vask hænder hen over den tømte emballage og lad det stå lidt. Eller hæld brugt opvaskevand over. Eller brug en evt. restplads i opvaskemaskinen. 

Plastemballage (afleveres på genbrugspladsen sammen med anden plast): Skal være rengjort. Det vil sige, brug en sjat brugt opvaskevand til at skylle kødbakken eller lignende med. 

Hvad sker der med alle de plastposer, madaffaldet skal i?

Når vi kører væk med madaffald, køres det til et såkaldt pulpanlæg. Her sorteres poser mekanisk fra. Madaffaldet laves til en masse, der kan blive til biogas og kompost.

Poserne renses på behandlingsanlægget og sendes til genanvendelse. 

Er det spild af vand at renvaske emballage?

Ja. 

Med mindre, du genbruger vand. Du gør det smart og miljørigtigt således:

  • find en ledig plads i opvaskemaskinen eller
  • brug gammelt opvaskevand til iblødsætning af fx kødbakken eller
  • lad kødbakken stå i bunden af køkkenvasken. Når du alligevel vasker hænder, så vask hænder over kødbakken og lad den stå lidt med det gamle sæbevand i. 

Hvis du tænker kreativt, behøver du ikke bruge unødigt vand til rengøring af emballage. Og husk, at vi ikke stiller krav om, at emballage af glas, metal, plastic eller tetrapak skal renvaskes. Det er nok at tømme almindeligt og skrabe rent. 

Skal jeg bruge affaldsposer til glas, metal, pap og papir?

Nej. 

Disse ting skal bare løst i det pågældende rum i Genbrugsspanden.