Få styr på anmelderegler for byggeaffald

 

Hvis du håndterer affaldet forkert, kan du risikere at sprede miljø- og sundhedsfarlige stoffer.
Derfor skal du anmelde dit byggeaffald til kommunen senest 14 dage, inden du bygger om. Tommelfingerreglen er: anmeld altid bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald. 

De nye anmelderegler


Reglerne betyder, at du som bygherre skal anmelde dit byggeaffald til kommunen, to uger inden du begynder at rive ned eller at renovere - uanset om du skal rive en hel væg ned eller blot skifte et vindue. Har du ikke hørt fra kommunen inden for to uger efter, at du sender anmeldelsen, kan du med sindro køre byggeaffaldet på genbrugspladsen. 

På Kerteminde Kommunes hjemmeside kan du finde blanketter til anmeldelse af affald fra byggeri, anlæg og nedrivning. 

Hent Miljøstyrelsens vejledningsfolder om byggeaffald og anmelderegler (pdf).

Hent flyer om: Hvornår skal byggeaffald anmeldes?

Hvilke byggeprojekter skal anmeldes?

Anmeldereglerne gælder for de fleste byggeprojekter eller mere specifikt for byggeprojekter, der:

  • Skaber mere end ét ton affald
  • hvor bygningen eller den del af bygningen, der nedrives eller renoveres er større end 10 m² eller
  • omfatter udskiftningen af termoruder.


Er bygningen etableret eller renoveret i perioden mellem 1950 og 1977, skal anmeldelsen suppleres
med en screening og evt. en kortlægning for PCB.

Hvor skal byggeaffald hen?

Har du ikke hørt fra kommunen inden for to uger efter, at du indgiver anmeldelse, kan du køre byggeaffaldet til den affaldsbehandler, du har en aftale med. 

Har du ingen aftale, kan du køre det på genbrugspladsen mod betaling.

4 gode råd til anmeldelse af byggeaffald

  1. Forvent at dit byggeaffald skal anmeldes. Reglerne gælder de fleste byggeprojekter, så som udgangspunkt skal du regne med, at reglerne også gælder dit byggeprojekt.
  2. Brug kommunens hjemmeside eller de offentlige portaler til at anmelde byggeaffaldet. Her kan du finde et anmeldeskema, som du skal udfylde og sende til kommunen.
  3. Anmeld affaldet, inden du går i gang med at bygge om. Du skal senest anmelde affaldet til kommunen to uger inden, du renoverer eller river ned. Det giver sikkerhed for, at kommunen får mulighed for at vejlede dig i, hvordan du skal håndtere det, så miljøskadelige stoffer fra byggeaffaldet ikke spredes.
  4. Tjek om bygningen er bygget eller renoveret i perioden mellem 1950 og 1977. Hvis det er tilfældet, er der risiko for PCB, og så skal anmeldelsen suppleres med en screening og evt. en kortlægning for PCB.

Hvorfor særligt fokus på PCB?

Blandt de skadelige stoffer i byggeaffaldet er der særligt fokus på PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler). Stoffet kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og hudkontakt. PCB er ikke akut helbredsskadeligt, men kan på længere sigt skade hud- og forplantningsevne, ligesom stoffet kan være kræftfremkaldende. PCB findes særligt i fuger, termoruder, lysstofarmaturer, slidstærke malinger og gulvbelægninger. I dag er det forbudt at bruge stoffet, men det blev anvendt i en lang række byggematerialer mellem 1950 og 1977 og findes stadig i vores nærmiljø.

Godt håndværk holder længere og belaster ikke omgivelserne. Derfor handler godt håndværk også
om at håndtere dit byggeaffald rigtigt - uanset om man er håndværker eller handyman.

I Danmark genanvender vi store dele af vores byggeaffald. Men hvis affaldet ikke håndteres korrekt,
risikerer du at sprede miljøfarlige stoffer, som kan skade din og dine nærmestes sundhed og vores
fælles miljø. Det sker, fordi forurenet og usorteret affald kan indeholde skadelige stoffer som f.eks.
PCB, der bliver spredt, når det genanvendes og nyttiggøres i forbindelse med andre bygge- og
anlægsprojekter samt i produktionen af nye materialer.

Undgå fluer og stank

Varme skraldespande tiltrækker skadedyr. Undgå fluer og stinkespand til sommer. Tilmeld dig allerede nu ekstra sommerugetømninger. 

Læs mere