Sådan renser vi dit spildevand

 

På disse trin kan du læse om de forskellige trin, dit spildevand går igennem, fra du trækker ud i toilettet, til det rensede spildevand sendes ud i Storebælt.

Kerteminde Forsyning vedligeholder 476 kilometer spildevands- og regnvandsledninger og renser ca. 2,5 mio m³ spildevand med 1 rensningsanlæg, 2 forbehandlingsanlæg og 277 pumpestationer. Spildevandet fra Langeskov gamle kommune pumpes til Nyborg og behandles på Nyborg Rensningsanlæg.

1. Mekanisk rensning

2. Biologisk/kemisk rensning

3. Tilbage til naturen