×
Menu

Organisation, bestyrelse & Q/DDS

 

Nedenfor ser du organisationsdiagram for Kerteminde Forsyning.  

 

 

Bestyrelse for Kerteminde Forsyning

Bestyrelsen

Hans Luunbjerg, bestyrelsesformand
Terje Pedersen, næstformand
Claus Maimann Jensen
Simon Ettrup
Dorte Scavenius Kempf
Jess Nøbølle
Peder Skov Mortensen
Poul Due

Q-team: medlemmer

Michael Høj-Larsen, direktør

Anette Møller, ledelsessystem koordinator

​Jan Rasmussen, driftschef Spildevand

​Martin Roar Nielsen, driftschef Vand og Varme

​Kim Geertsen, driftsleder Genbrugspladser

​Joakim Krenz, driftschef Plan og Projekt

​Lisa Larsen, økonomichef

​Kenneth Nikolajsen, ingeniør/projektleder

​Bo Hvidkær, projektleder Dagrenovation

DDS-team: medlemmer

Martin Roar Nielsen, driftschef Vand og Varme

Anette Møller, ledelsessystem koordinator

Martin Rasmussen, smed

Henning Rasmussen, smed

Kenneth Nikolajsen, projektleder/ingeniør

John Kryger, driftsleder

Q-teams og DDS-teams opgaver

DDS teamet og Q-teamet har ansvar for og beføjelser til at:

  • Vedligeholde og videreudvikle ledelsessystemet sammen med ledelsen.
  • Iværksætte nødvendige forbedringer, såfremt kravene i ledelsessystemet ikke overholdes.
  • Planlægge, styre og gennemføre intern systemopfølgning gennem interne audits.
  • Registrere og rapportere resultater, samt opfølgning på forbedringer.
  • Koordinere den samlede indsats via deltagelse i ledermøder
  • Koordinere nødvendig træning og uddannelse af teammedlemmerne

Trafikomlægning Rynkeby juli

Undskyld vi roder - men vi bliver nødt til at lave midlertidig trafikomlægning i Rynkeby fra mandag d. 1. juli. 

Læs mere