×
Menu

Organisation, bestyrelse & Q/DDS

 

Nedenfor ser du organisationsdiagram for Kerteminde Forsyning pr. 1/9 2019.  

 

 

Bestyrelse for Kerteminde Forsyning

Bestyrelsen

Hans Luunbjerg, bestyrelsesformand
Terje Pedersen, næstformand
Claus Maimann Jensen
Simon Ettrup
Dorte Scavenius Kempf
Jess Nøbølle
Peder Skov Mortensen
Poul Due

Q-team: medlemmer

Michael Høj-Larsen, direktør

Anette Møller, ledelsessystem koordinator

​Jan Rasmussen, driftschef Spildevand

​Martin Roar Nielsen, driftschef Vand og Varme

​Joakim Krenz, driftschef Plan og Projekt

​Lisa Larsen, økonomichef

​Kenneth Nikolajsen, ingeniør/projektleder

​Bo Hvidkær, driftschef Genbrug og Affald

DDS-team: medlemmer

Martin Roar Nielsen, driftschef Vand og Varme

Anette Møller, ledelsessystem koordinator

Martin Rasmussen, smed

Henning Rasmussen, smed

Kenneth Nikolajsen, projektleder/ingeniør

John Kryger, driftsleder

Q-teams og DDS-teams opgaver

DDS teamet og Q-teamet har ansvar for og beføjelser til at:

  • Vedligeholde og videreudvikle ledelsessystemet sammen med ledelsen.
  • Iværksætte nødvendige forbedringer, såfremt kravene i ledelsessystemet ikke overholdes.
  • Planlægge, styre og gennemføre intern systemopfølgning gennem interne audits.
  • Registrere og rapportere resultater, samt opfølgning på forbedringer.
  • Koordinere den samlede indsats via deltagelse i ledermøder
  • Koordinere nødvendig træning og uddannelse af teammedlemmerne

Udsigt til billigere 2020

En gennemsnitsfamilie sparer i omegnen af 700 kroner i 2020, hvis den er kunde inden for både vand, varme, spildevand og renovation.

Læs mere