Hvad er motivationstarif?

Kerteminde Forsyning har indført motivationstarif på fjernvarmen. 

Tariffen belønner de kunder, der udnytter fjernvarmen godt - dvs. med en gennemsnitlig, årlig afkøling på minimum 30 grader. Hvis man omvendt udnytter fjernvarmen dårligere, vil man alt andet lige opleve en større varmeregning. Det synes vi er mest fair. For en dårlig installation hos én kunde, betyder øgede udgifter for alle kunder. 

Motivationstariffen beregnes på baggrund af både m3 (cirkuleret mængde fjernvarmevand) og MWh (varmeforbrug). 

Nedenfor har vi samlet en række typiske spørgsmål og svar om motivationstarif.  

Motivationstariffen beregnes ud fra den gennemsnitlige årlige afkøling. Den aktuelle afkøling i fyringssæsonen kan bruges som fingerpeg, om din installation kører, som den skal. 

Foldere og postkort

Jeg har dårlig afkøling og skal derfor betale mere - hvad gør jeg?

Hvem kan jeg kontakte?

Hvordan tjekker jeg, om min investering medførte besparelse?

Sådan beregnes årsafkøling