Vi skifter skilte på genbrugspladsen

I disse dage får Kerteminde Genbrugsplads nye skilte. Skiltene viser de nye symboler, der letter sorteringen. 

Hvad sker der med affaldet?

Du tænker måske: Hvad pokker gør de med mit affald, når de har tømt mine skraldespande? 

Vi har samlet en række svar på det her - og svarene afhænger helt af typen af affaldet. Kun restaffald bliver brændt, resten bliver genbrug på den ene eller anden måde. 

Madaffald

Madaffald er alt det grønne køkkenaffald - plus kødrester, brødrester, stegefedt, små knogler osv. Madaffaldet afleveres i tætlukkende pose - vi anbefaler plasticposer. Når madaffaldet er indsamlet, køres det til et såkaldt pulpanlæg. Restaffald og madaffald blandes ikke.

På pulpanlægget blandes madaffaldet med vand og blendes til en grød. Derfra køres pulpen i tankbil til et biogasanlæg. 

""

På biogasanlægget tilføjes gylle fra landbruget. Det sætter spark i pulpen. I rådnetanke omdanner bakterier pulpen til ressourcebesparende gødning til landbruget - og til CO2-neutral, miljøvenlig biogas. Biogassen kan anvendes til at drive køretøjer, eller til at producere strøm og fjernvarme.

Fosfor er en vigtig bestanddel af gødning. Men fosfor er også en begrænset ressource. Derfor er det smart at udvinde gødning med fosfor af madaffald. 

Glas og metal

Pap og papir

Restaffald

Haveaffald