Om os


Det lokale fællesskabs forsyningsselskab

Kerteminde Forsyning A/S blev dannet i 2009 og leverer gennem sine datterselskaber vand, fjernvarme, spildevandsafledning og affaldshåndtering for kunderne. 

Kerteminde Forsyning A/S er 100% ejet af Kerteminde Kommune. Selskabet har en valgt bestyrelse.

Kerteminde Forsyning A/S er holdingselskab samt serviceselskab for hele virksomheden. Selskabet er underlagt nationale benchmarkingkrav, der sikrer stadigt fokus på priser, effektivitet og forsyningssikkerhed.

 • Omsætning i 2023: 187 mio. kr.
 • Produktion af ca. 1.000.000 m³ rent drikkevand om året
 • Rensning af 2,5 millioner m³ spildevand om året
 • Vi indvinder drikkevand fra 9 grundvandsboringer
 • 2 vandværker og
 • 1 renseanlæg
 • 2 forbehandlingsanlæg
 • 277 pumpestationer
 • Ca. 200 km drikkevandsledninger
 • Ca. 476 km spildevandsledninger
 • I alt ca. 14.000 privat- og erhvervskunder, hvoraf vi forsyner 7.800 husstande og virksomheder med drikkevand.
 • 49 ansatte