×
Menu

Almindelige & tekniske bestemmelser

 

Bestyrelsen i Kerteminde Forsyning - Varme A/S har den 10. februar 2014 godkendt Almindelige bestemmelser samt Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Dokumenterne er i henhold til lov anmeldt til Energitilsynet. Du kan læse bestemmelserne nedenfor. 

Almindelige bestemmelser for fjernvarme

De almindelige bestemmelser beskriver aftaleforholdet mellem leverandøren af fjernvarmen og kunden. 

Klik her for at se de almindelige bestemmelser for fjernvarme (pdf). 

Tekniske bestemmelser for fjernvarme

De tekniske bestemmelser er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til varmeforsyningens ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. 

Klik her og læs de tekniske bestemmelser for fjernvarme (pdf).