Ledig stilling: Projektleder søges

I jobbet som projektleder kan du se frem at blive en central brik i forhold til styring og gennemførelse af store gaskonverteringsprojekter i tæt samarbejde med interne og eksterne aktører.

Almindelige & tekniske bestemmelser

 

Bestyrelsen i Kerteminde Forsyning - Varme A/S har den 10. februar 2014 godkendt Almindelige bestemmelser samt Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Dokumenterne er i henhold til lov anmeldt til Energitilsynet. Du kan læse bestemmelserne nedenfor. 

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering