Almindelige & tekniske bestemmelser

 

Bestyrelsen i Kerteminde Forsyning - Varme A/S har den 10. februar 2014 godkendt Almindelige bestemmelser samt Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Dokumenterne er i henhold til lov anmeldt til Energitilsynet. Du kan læse bestemmelserne nedenfor. 

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

De almindelige bestemmelser beskriver aftaleforholdet mellem leverandøren af fjernvarmen og kunden. 

 

Klik her for at se de almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende fra 01-01-2019 (pdf) 

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

De tekniske bestemmelser er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til varmeforsyningens ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. 

Klik her for at læse de tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende fra 01-01-2019 (pdf).

Udsigt til billigere 2020

En gennemsnitsfamilie sparer i omegnen af 700 kroner i 2020, hvis den er kunde inden for både vand, varme, spildevand og renovation.

Læs mere