Plastaffald: Sådan gør du

Spanden eller containeren til plast skal bruges til blød og hård plast samt mad- & drikkekartoner (det, vi også nogle gange kalder 'Tetrapak'). Disse typer affald må gerne blandes i spanden. 

Når spanden så er tømt, køres affaldet til et behandlingsanlæg, hvor plast og kartoner sorteres. Målet er, at 80 procent af plastaffaldet skal genanvendes i år 2030 og 70 procent af alt det øvrige genanvendelige affald.

 

Skillerum i den nye spand mangler - eller gør det?

Det er ikke en fejl, at der ikke er skillerum i den nye spand til plast og kartoner.

Vi har valgt en spand uden skillerum, fordi behandleren, der aftager affaldet, har teknologien til at udsortere affaldet i plast og kartoner. 

Det skader derfor ikke genanvendelsen, at du blander blød plast, hård plast og kartoner i spanden. 

Det svarer lidt til, at du i dine gamle spande jo godt må blande metal og glas, og også må blande pap og papir.

""

Hvad må jeg smide i plastspanden?

Blød plast
Fx udtjente bæreposer, tomme slikposer, folier, bobleplast mv.

Hård plast
Fx kødbakken, den klare plastæske til vindruer, nettet fra appelsiner, smørbakken, skyrbøtten, ketchupflasken, pålægspakken og meget mere. Plast skal kun være almindeligt tømt/skrabet rent.

Mad- & drikkekartoner
Tetrapak, mælkekartoner, kartoner fra hakkede tomater, juicebrikker (gerne trykket flade). kartoner skal kun være almindeligt tømt/skrabet rent. 

Søg evt. i vores online Sorterings ABC eller spørg på genbrugspladserne.

Skal affaldet være rent?

Plast og kartoner skal være almindeligt tømt/skrabet rent. Hverken mere eller mindre. 

Du behøver ikke skylle efter - med mindre du af hygiejnehensyn synes, det er en god idé. I så fald kan du bruge gammelt opvaskevand eller vaske hænder over plasten, så det lige får en skylle. 

Skal jeg bruge affaldsposer i plastspanden?

Du må lægge plast og mad- & drikkekartoner løst i spanden eller bruge affaldsposer - det bestemmer du selv. Af hensyn til hygiejne kan affaldsposer være en god idé. 

Regn trænger ned i min spand

Når skraldespande er nye, er der en art hinde på oversiden af lågene. Her kan vand blive liggende som perler og sive ned i spanden i stedet for at løbe ned langs spandens yderside.  

Det går over. Der går cirka en måned, så er hinden slidt af. 

Du kan speede det op ved at give lågene en lille skrubber med en våd opvaskesvamp og en klat sulfo. 

Vand i spanden til plast og kartoner skader ikke genanvendelsen. 

Der går for lang tid, før jeg får spanden tømt - hvad gør jeg?

Nogle kunder får først tømt plastspanden cirka to måneder efter, at de har modtaget den. Det er en undtagelse her i starten.

Du må derfor sætte en klar sæk med plast- og kartonaffald ved siden af plastspanden, inden den tømmes første gang. 

Må jeg dele spanden med min nabo?

Nej, desværre.

Vi er dog ved at se på, om det er en mulighed, vi kan tilbyde i fremtiden. 

Hvor ofte tømmes spanden?

Hver 4. uge. Altid samme dag som spanden til restaffald/madaffald.  

Hold evt. øje med din tømningskalender (klik her). 

Kan jeg blive fri for spanden, hvis jeg selv kører på genbrugspladsen?

Nej. 

Spanden til plast og kartoner er obligatorisk. Christiansborg har besluttet, at alle danskere skal have affaldsbeholdere til de samme typer affald ved hjemmene. 

Kan jeg få en mindre eller større plastspand?

Ja - men du kan ikke gå længere ned end 240 L. 

Beholderne findes i størrelserne 240 L, 370 L og 660 L. Al erfaring på landsplan viser, at en 240 L er passende for en husstand.

Inden for de første tre måneder fra modtagelse af plastspanden kan du gratis skifte størrelse. 

Må jeg proppe plastaffald ned i mælkekartonen?

Nej. 

Affaldet skal ligge løst i beholderen (eller i affaldsposer, hvis du synes).

For at spare plads i din spand, kan du folde kartoner sammen. 

Hvornår får jeg også hentet tekstilaffald og farligt affald

Den fælles, nationale sortering i Danmark betyder, du også skal have hentet farligt affald (fx batterier, småelektronik, maling, trykbeholdere mv) ved hjemmet. Du skal tillige have hentet tekstilaffald ved hjemmet. 

Vores plan er at udrulle en rød miljøkasse til farligt affald, småelektronik og batterier i foråret 2023 og herefter indføre en indsamlingsordning for tekstilaffaldet (hullede håndklæder, lagener og brugeligt tøj, som genbrugsbutikkerne ikke kan bruge).

Deadline for at udrulle disse ting er 1/7 2023.

Hvorfor blandes plastic med kartoner? Er det ikke dårligt for genanvendelsen?

Vores behandler sorterer affaldet: plast for sig og kartoner for sig. 

På den måde kan du nøjes med én spand til blød plast, hård plast og kartoner. 

Det skader ikke genanvendelsen, at disse typer affald blandes i spanden. 

Hvad sker der med affaldet i plastspanden?

Når vores aftager har fået affaldet fra plastspanden, opdeles det efter type. Grovsorteringen foregår i Danmark, mens finsortering og bearbejdning foregår i Tyskland. 

Dernest genanvendes det til nye produkter. 

Den svære remouladeflaske ... og andre svære udfordringer

""

Remouladebøtten eller -flasken af plast: Den må godt komme i spanden til plast og kartoner, trods tuben ikke kan skrabes totalt rent. Tøm den blot almindeligt. 

Kaffeposen, chipsposen etc.: De må gerne komme i spanden til plast. Det, der ligner metalfolie på indersiden, er blot metalfarvet plast. 

Glas roll-on deo med plastkugle: Skal til glas.

Roll-on deo kun af plast: Skal til plast.

To-go kopper af papbelagt plast: Restaffald, men låget skal til plast.

Fedtcreme mv, hvor man ikke kan få alt resten ud: Bare tøm så godt du kan og smid i plastspanden. 

Fastfood emballage: Altid restaffald. 

Hvilke faresymboler er tilladt i plastspanden?

Plasticemballager med et eller flere af disse 5 faresymboler må godt smides i plastspanden, forudsat at emballagen er helt tom

 

Ætsningsfare:

Ætsningsfare

 

Brandfare:

Brandfaresymbol

 

Brandnærende:

Faresymbol brandnærende

 

Miljøfare:

Faresymbol miljøfare

 

Sundhedsfare:

Sundhedsfare faresymbol

 


Er der andre faresymboler på emballagen end de viste, eller er beholderen med faresymbol ikke helt tom, må den under ingen omstændigheder komme til plastaffald. Så skal den afleveres som farligt affald på genbrugspladsen.