Hvor rent skal affald være, for at det kan genanvendes?

 

Metal- og glasemballage skal blot være almindeligt tømt og skrabet. Du behøver ikke skylle disse ting - men du godt. I så fald er brugt opvaskevand eller en plads i opvaskemaskinen et godt tip. 

Pap og papir skal være rent og tørt for at kunne genanvendes - hvis det er beskidt eller vådt, skal det til restaffald.

Plasic skal være skyllet rent. Kødbakken af plast kan du stille i håndvasken og vaske hænder over den, så sæbevandet rinder ned i kødbakken. Lad den stå med sæbevandet i en kort stund. Renere behøver den ikke være. Kødbakken bør ende sine dage i container til hård plast på genbrugspladsen. Plast som ikke kan rengøres skal til andet restaffald. 

Shampooflasken og plastemballager til rengøringsmidler behøver du ikke gøre så meget ved, da indholdet ikke kan rådne. Når du ikke kan få mere ud, kan du aflevere disse affaldstyper, som de er, i hård plast containeren. 

Restaffaldsspanden er affaldets allersidste udvej. Når restaffaldsspanden tømmes, køres affaldet til Fynsværket og brændes. Det producerer varme og el. Men det er bedst for verdens ressourcer, at vi genanvender affald til nye produkter.