Regler og vejledninger

 

På denne side har vi samlet vejledninger og regler omkring affald og skraldespande. 

 

Få styr på beskæring og vejforhold

For at du har en god oplevelse med tømningen af dine skraldespande, er det vigtigt, at skraldebiler og skraldemænd kan komme til ved din bolig. 

 

Få styr på placering af skraldespand og adgangsforhold

Det er et hårdt job at tage skraldet!

For at beskytte skraldemænd mod nedslidning har Arbejdstilsynet lavet en række regler, som definerer, hvad en skraldemand må og ikke må.

Det betyder bl.a., at du skal være opmærksom på adgangsforhold til netop din skraldespand. 

Regulativ for husholdningsaffald

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Kerteminde Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Klik her for at se regulativ for husholdningsaffald (pdf).

Regulativ for erhvervsaffald

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Kerteminde Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Klik her for at se regulativ for erhvervsaffald (PDF)

Ressourceplan for 2014 - 2025​

Denne ressourceplan udgør Kerteminde Kommunes samlede plan for håndtering af affald eller kommende ressourcer fra husholdningerne i kommunen og fra kommunens institutioner og virksomheder samt erhvervsaffald, bortset fra det kildesorterede genanvendelige erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Planen beskriver de mål, som kommunen ønsker at nå på området frem til og med 2019 og kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene 2020 ­- 2025.

 

Klik her for at se Ressourceplanen for affald 2014-2025.

Jordflytningsregulativet

Regulativets formål er at sikre, at flytning af jord i Kerteminde Kommune sker efter gældende regler samt at definere og udpege områder, hvor det forventes, at der kan forekommer lettere forurenet jord. 

Klik her for at se Jordflytningsregulativet (pdf).