Tilskud til afkobling fra gas

Når du skifter fra gas til fjernvarme, skal din gasinstallation nedlægges. Det vil sige, gasskabet og gasmåleren skal nedtages.

Som privat boligejer kan du søge om økonomisk dækning for afkobling fra gasledningen via Afkoblingsordningen fra Energistyrelsen. 

I praksis håndteres det økonomiske tilskud af Evida er det nationale gasdistributionsselskab. For at få del i Afkoblingsordningen, skal du logge ind på din profil hos Evida og udfylde et skema

Læs mere om afkoblingsordningen på Energistyrelsens hjemmeside.