Tilskud til afkobling fra gas


Sådan bestiller du afkobling af naturgassen


Når du skifter fra gas til fjernvarme, skal din gasinstallation nedlægges. Det vil sige, gasskabet og gasmåleren skal nedtages.

Som privat boligejer kan du søge om økonomisk dækning for afkobling fra gasledningen via Afkoblingsordningen fra Energistyrelsen. 

 

Læs mere om afkoblingsordningen på Energistyrelsens hjemmeside.