Det virker! Flotte tal for sortering af affald

23. april 2021 - 17:57


Indimellem er der måske nok den ene og anden, der tænker: Hvad skal det nytte med al den affaldssortering derhjemme og på genbrugspladserne?

Nye tal tegner et billede af, at det endda nytter rigtig meget, og at folk faktisk giver den gas med sortering af affald.

I 2018 blev 47 procent af de 7 såkaldte fokusfraktioner genanvendt – hvilket vil sige, det gik til produktion af nye produkter. De 7 fokusfraktioner er pap, papir, metal, glas, plast, madaffald og træ.

I 2020 var det hele 62 procent af affaldet, der blev sendt tilbage på markedet for råvarer. Mængden af restaffald i kommunen har taget et gevaldigt dyk fra 4.700 ton i 2018 til 2.900 ton i 2020, altså et fald på ca. 38 procent.

Den primære forklaring er, at rigtig meget madaffald har fundet vej ud af restaffaldet. Ethvert ton restaffald, vi ikke sender til Fynsværket, sparer på klodens ressourcer. Og det er vigtigt, vi ikke tærer unødigt på de ressourcer, vores børn og børnebørn har brug for.

Christiansborg har besluttet, at husstandsindsamlingen af affald skal udvides betydeligt. Senest med udløbet af 2022 skal den nye ordning med indsamling af tekstiler, mad- og drikkekartoner, plastic og farligt affald være udrullet. Vi vil oplyse grundigt om, hvordan man skal gøre. 

På tegnebordet lige nu er en ny spand til blød og hård plastic, en miljøkasse til farligt affald, som forsyningen tømmer på bestilling. Og tekstiler må forsyningen finde plads til i en af spandene. 

I 2021 er skoler, biblioteker, haller og kommunale kontorer begyndt at sortere madaffald, glas/metal og pap/papir, ligesom man gør derhjemme. Samtidigt er vi klar til at tilbyde alle skoleklasserne forskellige undervisningsforløb om genbrug og affald tilpasset klassetrinnene.

Til nyhedsoversigten