Vejret giver problemer med tømning af spande

Læs her, hvordan sne og is påvirker tømning af dine spande.

Du gør det godt - vi får meget mindre restaffald ind

14. april 2020 - 07:37

Mængden af restaffald er faldet dramatisk siden indførslen af nye, opdelte skraldespanden ved villaer og rækkehuse. 

Mængden af restaffald er faldet med en tredjedel. Årsagerne til det er, at meget mere affald kommer over i rummene til glas/metal eller pap/papir. Med den nye ordning skal kødaffald, mugne brødrester, fiskeskrog osv. heller ikke til restaffald, men til madaffald. Så bliver madaffaldet nemlig genanvendt til fossilfri biogas og ressourcebesparende gødning. 

Det mindsker alt sammen sliddet på naturens ressourcer at så meget som muligt går til genanvendelse. Vi siger tak til vores kunder for at være så gode til at sortere affald. 

Restaffald køres til Fynsværket og energiudnyttes til fjernvarme og elektricitet. 

Ordningen med mere sortering udrulles til etageboliger og sommerhuse her i foråret. I 2021 kommer skoler og daginstitutioner med. 

Til nyhedsoversigten