Forsyningen ud af 2018 med solidt overskud

02. maj 2019 - 08:49

Kerteminde Forsyning er det lokale fællesskabs forsyningsselskab. Overskuddet for 2018 på 14 mio. kroner går tilbage til kunderne og til investeringer i fremtiden. Årsregnskabet blev på bestyrelsesmøde d. 24. april 2019 forelagt forsyningens bestyrelse med blank revisonspåtegning.
 

Kerteminde Forsyning er et såkaldt hvile-i-sig-selv selskab. Det vil sige, at overskuddet på 14 mio kroner for 2018 ikke trækkes ud som profit af en ejerkreds. Overskuddet går tilbage til kunderne i form af ro på priserne og investeringer i eksempelvis nye kloakrør, fjernvarmeledninger og drikkevandsboringer. 

I 2025 lukker Fjernvarme Fyn for kulblokken på Fynsværket. 80 procent af Kerteminde Forsynings varme kommer af historiske årsager herfra. Kerteminde Forsyning ser lukningen som en god anledning til at udarbejde en ny strategi for den billigste og mest miljøvenlige fjernvarme i fremtiden.

På vandsiden vil der i fremtiden blive brug for flere vandboringer. Forsyningen har fundet nye, lovende steder at indvinde drikkevand fra. Det giver mulighed for skånsom indvinding, samtidigt med at forsyningssikkerheden opgraderes og robustheden mod forurening øges. 

Læs hele pressemeddelelsen her.  
Klik her for at finde årsrapporter.

Til nyhedsoversigten