Kerteminde Forsyning går ind i kampen for Odense Fjord

21. april 2023 - 14:30


Odense Fjord har det ikke godt. Vandplanter, fisk og fugleliv er berørt af et økosystem, der ikke fungerer. 

Kerteminde Kommune har en 17 kilometer lang kyststrækning mod Odense Fjord, og vandtilstanden i fjorden er derfor påvirket af, hvordan miljøhensyn håndteres af virksomheder, myndigheder og organisationer i kommunen.

De store aktører omkring fjorden har slået sig sammen i Odense Fjord Samarbejdet for at give fjorden en håndsrækning til at komme på fode. Ambitionen om at forbedre vandtilstanden i Odense Fjord forstærkes med Kerteminde Forsyning som nu er medlem af partnerkredsen. Kerteminde Forsyning sætter samtidig en tyk streg under sine ambitioner om at arbejde for at forbedre klima, miljø og bæredygtighed gennem langsigtede løsninger.

 

Det er helt oplagt, at vi er en del af samarbejdet. Vi har en strategi om at prioritere bæredygtige og langsigtede løsninger. Vi vil arbejde ansvarligt for et bedre klima, miljø og ressourcebrug. Som medlem af Odense Fjord Samarbejdet bliver vi en del af en kreds af dedikerede partnere, som deler de samme visioner. - Hans Luunbjerg, bestyrelsesformand for Kerteminde Forsyning.
 

Med klimaforandringerne følger hyppigere og voldsommere regnskyl, som kan overbelaste kloaknettet og føre til overløb af urenset spildevand til for eksempel Odense Fjord. Urenset spildevand indeholder blandt andet næringsstoffer i koncentrationer, som ikke er gavnlige for dyre- og plantelivet i og omkring fjorden.
 

Kerteminde Forsyning er i gang med at modernisere kloaknettet, så det kan holde til de voldsomme regnskyl, som følger med klimaforandringerne. Vi skaber et tostrenget system, hvor rent regnvand ledes ud i naturen, mens spildevand kommer en tur forbi rensningsanlægget. Vores indtræden i Odense Fjord Samarbejdet er et signal om, at vi gerne vil intensivere dialogen om, hvordan vi sammen kan gøre endnu mere for at hjælpe Odense Fjord. - Hans Luunbjerg.
 

Kommer på bedst tænkelige tidspunkt

Med Kerteminde Forsyning ombord er der åbnet op for nye muligheder i samarbejdskredsen. 
 

Jeg er glad for, at Kerteminde Forsyning vil være en del af Odense Fjord Samarbejdet. Vi får flere midler til at håndtere vores opgave, men bliver først og fremmest endnu flere mennesker med fagligheder og kompetencer på det område, vi samarbejder om. Det er helt essentielt, hvis vi skal løse den udfordring, Odense Fjord står over for. - Odense Fjord Samarbejdets sekretariatsleder, Mads Søndergaard Thomsen.
 

Dykker på bunden af Odense Fjord undersøger plantelivet

Gennem de seneste mange år har Odense Fjords dyre- og planteliv fået stadig sværere betingelser. Blandt andet lider vandtilstanden under en høj algebestand.


Senest har Odense Fjord Samarbejdet lavet forsøg med plantning af ålegræs, der binder Co2, skaber liv og biodiversitet. Efter testperioden var meget af det udsatte ålegræs dog dødt. Det understreger nødvendigheden af at gå sammen om at finde løsninger på fjordens problemer, siger sekretariatslederen:
 

Med det første forsøg blev vi meget klogere på hvilke forhold, vi skal skabe for ålegræsset på længere sigt. Det er en proces, der tager tid og kræver, at vi tænker os om. Derfor indtræder Kerteminde Forsyning også på bedst tænkelige tidspunkt. Jo flere partnere, vi er, des flere muligheder og løsningsmodeller kan vi sætte i søen.
 

Partnerkredsen i Odense Fjord Samarbejdet

Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Gartneri, FFV Energi & Miljø, Fjernvarme Fyn, Faaborg- Midtfyn Kommune, HJ Hansen, Kerteminde Forsyning, Kerteminde Kommune, L&F Centrovice, Marius Pedersen, Nordfyns Kommune, Odense Havn, Odense Kommune, Odense Renovation, SEGES Innovation, Syddansk Universitet og VandCenter Syd.

 

Fotos i denne nyhed er venligst stillet til rådighed af Odense Fjord Samarbejdet. 

Til nyhedsoversigten