Ros til forsyningen i kundeundersøgelse – men også plads til eftertanke omkring åbenhed

10. oktober 2023 - 13:01


Siden 2016 har Kerteminde Forsyning jævnligt spurgt kunderne: Hvor godt synes I, vi gør det? Ved hjælp af konsulenthuset Rambølls spørgeskemaværktøj svarer fra gang til gang i omegnen af 2-3000 kunder. 

I den seneste undersøgelse var der udbredt ros til forsyningen. Langt de fleste er godt tilfredse med den forsyning, de har.

For hver af de fire grene ved forsyningen fordeler tallene sig således

• 85% er enten tilfreds eller meget tilfreds med Affald & Genbrug, der sørger for genbrugspladser og tømning af skraldespande.
• 91% er enten tilfreds eller meget tilfreds med Vand, der står for at levere drikkevand og sikre drikkevandet.
• 84% er enten tilfreds eller meget tilfreds med Varme, der leverer fjernvarme og arbejder for udbredelse af fjernvarme i nye områder som Munkebo, Marslev og Birkende-Nonnebo.
• 87% er enten tilfreds eller meget tilfreds med Spildevand, der står for rensning af spildevand
og for modernisering af kloaknettet, så det fremover kan klare de voldsomme regnskyl, klimaforandringerne afføder.


Bestyrelsesformand Heino Salling udtaler:

Jeg er stolt over, at kunderne stabilt gennem årene og nu også i den seneste undersøgelse viser stor opbakning til Kerteminde Forsyning. Vi sætter en ære i at være det nære og lokale forsyningsselskab, som har kunden i centrum, og som lytter.

 

""Bestyrelsesformand for Kerteminde Forsyning, Heino Salling


Selvom der er overordnet tilfredshed med forsyningens virke, så vil der i kundeundersøgelser altid være kritik her og der. I 2023-kundeundersøgelsen er der kommentarer, der indikerer et ønske om mere åbenhed om store projekter og om bestyrelsesarbejdet.


Heino Salling uddyber:

Vi kan se i kundeundersøgelsen, at der er kunder, der forventer mere åbenhed af os, når vi står over for store projekter, der involverer bestyrelsen. Det tager vi til os, og åbenhed er noget vi vil blive bedre til. For eksempel har bestyrelsen besluttet, at punkter om fjernvarmen fremover skal være åbne. Vi deltager i mange borgermøder. Og vi har lanceret et nyhedsbrev for fjernvarmen, så vi kan kommunikere hurtigt og direkte til den enkelte, når der ernyt. Det er dog også vigtigt at pointere, at langt de fleste allerede er godt tilfredse med vores virke.


Klik her for finde fuld pressemeddelelse. 

Til nyhedsoversigten