Luften renset mellem Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning

06. februar 2023 - 08:51

Kerteminde Forsyning er ejet af Kerteminde Kommune. Forsyningen leverer blandt andet fjernvarme til en stor del af husstandene i kommunen. 

Igennem måneder har tonen været skarp over for forsyningen. Og senest har klima- og bæredygtighedsudvalget offentligt kritiseret Kerteminde Forsyning for dårlig kommunikation. 

Kritikken af samarbejdet gik primært på, at den politiske behandling af sager, der vedrører Kerteminde Forsyning, ofte ikke er tilstrækkelige belyst og derfor svære at træffe beslutninger på baggrund af. Udvalgsmedlemmer har også rejst kritik af, at sagerne ikke kommer rettidig på den politiske dagsorden, så det er svært at forberede sig ordentligt til møderne.

Et eksempel, der har været fremført af et udvalgsmedlem i Kjerteminde Avis, er, at kommunen på grund af manglende informationer om fjernvarmens fremtid endte med at udsende forvirrende breve til gaskunder i kommunen i december '22.

Som følge af kritikken af forsyningen satte forsyningens direktør, Michael Høj-Larsen, sig 1. februar sammen med politikerne i klima- og bæredygtighedsudvalget og fik renset luften. 

Det kom frem på mødet, at kritikken i meget høj grad bygger på misforståelser og manglende kommunikation, og skal nuanceres til også at omfatte den kommunale administration. 

Udvalget udtaler efter mødet sin tilfredshed med forsyningen. Og kommune og forsyning vil fremover arbejde endnu tættere sammen. 

Heino Salling, udvalgsformand Klima- og Bæredygtighedsudvalget, udtaler: "Jeg har, og har hele tiden haft, tillid til både Kerteminde forsyning og vores forvaltning. Jeg er meget tilfreds med dialogen med Kerteminde Forsyning. Luften blev renset mellem os og vi fik talt konstruktivt om forventningerne til det fremadrettede arbejde, hvor bl.a. bedre kommunikation er nødvendig."

Michael Høj-Larsen, direktør for forsyningen: "Efter en ensidig kritik af Kerteminde Forsyning er jeg meget tilfreds med, at en konstruktiv dialog har afdækket, at det hele bygger på misforståelser og, at alle parter nu har aftalt, såvel politikere som administrationer, at vi fremover går i dialog med hinanden inden vi udtaler offentlig kritik af hinanden."

 

Klik her for at læse den fælles pressemeddelelse fra Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning (PDF).

Til nyhedsoversigten